Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finansministeren FIN (1 - 11 av 11)

 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om å gjera det betre å eiga arbeidsplassar i distrikta, då me allereie ser resultatet av politikken med Sp i regjering når ein bedriftseigar i Gulen flyttar fordi skattetrykket blir så stort
 • Muntlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan statsråden forsvarer at han øker skattebyrden for lavinntektsgrupper, for dem med inntekt under 400 000 kr, sammenlignet med det Solberg-regjeringen la opp til
 • Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen freder en selskapsskatt som ligger lavere enn det forliket som man inngikk med høyresiden
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor det er viktigere å prioritere bistand, symbolske klimatiltak og fagforeningsfradag enn å stille opp for syke, uføre, arbeidsledige og permitterte, som skal få økte utgifter
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om når entreprenørene kan forvente at statsråden følger opp bestillingen fra Stortinget om å endre regelverket slik at entreprenører slipper å innbetale moms til staten, før omtvistet krav er avklart
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden vil sørge for at norske banker får en likere praksis som sikrer at personer uten avklart identitet får tilgang på grunnleggende banktjenester, herunder digitale banktjenester
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen foreslår å straffe bilistene enda hardere ved å øke avgiftene på diesel og bensin ytterligere neste år
 • Spørretimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvilke grep i statsbudsjettet for 2022 regjeringen har foreslått for å bøte på omsetningsvikt i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien og at grunnlaget for mange arbeidsplasser forsvinner på grunn av grensehandel
 • Spørretimespørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan statsråden ønsker å utforme en geografisk differensiert veibruksavgift, på en rettferdig måte som også sørger for at vi når klimamålene våre
 • Spørretimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden kan garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres selv om regjeringen har kommet med forslag som uthuler CO2-avgiften med diverse unntak, blant annet forslag om at drivstoffavgiftene skal ned
 • Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet vil fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse