Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finansministeren FIN (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2022

  Besvart: 30.11.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I ordinær spørjetime onsdag den 16. november svarte statsråden overhovudet ikkje på kva som var konsekvensen av framlegga frå regjeringa for grunnrenteskatt på kraft og oppdrett. Spørsmålsstillaren måtte to gongar vende seg til presidenten for å få hjelp til å få svar. Samtidig ser vi eit samla fylkeslag i Senterpartiet i Møre og Romsdal som samrøystes i årsmøtet sitt protesterer mot eiga regjering sin skattepolitikk. Har årsmøtet i Senterpartiet i Møre og Romsdal rett i kritikken av regjeringa sin skattepolitikk?
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2022

  Besvart: 16.11.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden kan gjere greie for korleis det er mogleg at den foreslåtte grunnrenteskatten på oppdrett og straumproduksjon ikkje skal få negative konsekvensar, med fare for betydelege tap av oppdrag og arbeidsplassar
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 26.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om regjeringen fortsatt planlegger å innføre nytt skatteregimene, uten en grundig forprosess og med de uante konsekvenser skatteregimet kan bety for kraftproduksjonen og nye kraftprosjekter, eller om regjeringen pauser og gjennomfører grundig forarbeid før skatteendringene vedtas
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden mener at 22,69 kroner er en for lav pumpepris på bensin
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden kan vise sine berekningar av tapte statlege og kommunale inntekter grunna grunnrenteskatt på oppdrett og havbruk
 • Muntlig spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om finansministeren har planer om å gjennomføre noen reformer som kan gi oss økt handlingsrom i årene som kommer, og som kan ruste oss bedre for de utfordringene vi vet vil komme
 • Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hva som har forandret seg fra 2017 til i dag som gjør at endringen i dagpengeordningen som ble foreslått i 2017 ikke er usosial og uklok, men tydeligvis en god idé til hvordan man skal få regningen til å gå opp
 • Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om finansministeren mener at vi i framtiden må regne med at gjennomarbeidede budsjettforslag fra dagens regjering faktisk innebærer å resirkulere forslag fra de blå som var så upopulære og usosiale at de ikke engang fikk støtte fra det forrige flertallet
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan valgløftene til Senterpartiet om at det var vanlige folks tur, harmonerer med at det er foreslått å vedta norgeshistoriens største skatte- og avgiftsskjerpelse - 55 mrd. kr. på litt over et år - som også vanlige folk taper på
 • Muntlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorvidt finansministeren ser at store og raske endringer i skattepolitikken øker den politiske risikoen og gjør det dyrere for arbeidsplasser landet rundt å skaffe finansiering
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 19.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden framleis meiner at det er sikkert at havbrukskommunane vil sitje att med meir pengar etter at regjeringa la fram ein ny skattepakke for havbruksnæringa
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden vil sørge for tilstrekkelige grep for å gi både folk og industri fastprisavtaler nærmere 1 krone
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om kva statsråden har tenkt å gjere når regjeringa har gått tom for andre sine pengar, med omsyn til at Senterpartiet bygger ned privat verksemd i stor stil