Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

B

 • bebudede saker

  en liste over saker som regjeringen varsler at den skal oversende til Stortinget.

 • beslutning

  bestemmelse, vedtak. Etter behandlingen av en lovsak ble vedtakene fra Odelstinget skrevet i en beslutning (besl. O). Denne ble deretter behandlet i Lagtinget. Ordningen med odelsting og lagting ble avviklet 1. oktober. 2009. Lovforslag må nå behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.

 • beslutning i Lagtinget (besl. L.) (historisk begrep)

  i de tilfeller der Lagtinget skrev en beslutning betydde det at Lagtinget ikke bifalt beslutningen i Odelstinget og at saken derfor ble sendt til Odelstinget for ny behandling der. Vanligvis dreide dette seg om noen få tilfeller i sesjonen når det ble oppdaget små feil i lovtekstene, som hadde sneket seg inn tidligere i lovbehandlingen. Ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Dagens lovanmerkning erstatter beslutning i Lagtinget. Lovanmerkning er Stortingets eventuelle anmerkning ved andre gangs behandling av lovsaken i Stortinget.

 • beslutning i Odelstinget (besl. O.) (historisk begrep)

  lovvedtakene fra Odelstinget ble skrevet i en beslutning (besl. O), denne ble deretter behandlet i Lagtinget. Ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Dagens lovvedtak erstatter beslutning i Odelstinget. Lovvedtak inneholder vedtaket etter første gangs behandling av lovsaken i Stortinget.

 • beslutningsdyktighet

  ved votering i vanlige saker må over halvparten av representantene være til stede, mens to tredjedeler må være til stede i forbindelse med grunnlovsforslag.

 • bevilgningsreglementet

  regler om hvordan statsbudsjettet skal skrives og behandles.

 • budsjettavtale

  i forbindelse med forhandlingen om statsbudsjettet kan opposisjonspartiene inngå avtaler for å sikre seg flertall for saker de mener er viktige.

 • budsjettbehandling

  arbeidet med statsbudsjettet. Dette er Stortingets viktigste oppgave ved siden av lovgivning og kontroll med regjeringen og forvaltningen.

 • budsjettinnstilling (budsjett-innst) (historisk begrep)

  innstillingene som ble skrevet av komiteene når statsbudsjettet ble behandlet om høsten. Budsjettinnstillingen kalles fra 1. oktober 2009 innstilling til Stortinget.

: