Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

I

 • initiativdebatt

  komiteene kan inntil to ganger i hver stortingssesjon ta opp et tema som faller innenfor komiteens saksområde til debatt i Stortinget, også utenom konkrete saker komiteen har fått til behandling. Under en slik debatt kan det ikke fremsettes forslag.

 • innberetning

  Innberetninger benyttes av valgkomiteen i saker der komiteen har besluttende myndighet. Dette gjelder først og fremst sammensetningen av fagkomiteene. De blir kun referert i Stortinget.

 • innpisker

  den eller de som i hver partigruppe har ansvaret for utbytting av representanter som av ulike grunner må være kortvarig borte fra Stortinget. Slik opprettholdes det politiske styrkeforholdet ved voteringer.

 • innstilling

  når en komité har drøftet en sak, avgis en skriftlig innstilling som gir uttrykk for komiteens syn, og forslag til vedtak. Innstillingen blir deretter behandlet i Stortinget.

 • innstilling til Stortinget

  komiteens innstilling om alminnelige saker og budsjettsaker.

 • innstilling til Stortinget (lovvedtak)

  komiteens innstilling om lovvedtak.

 • interpellasjon

  mer omfattende form for spørsmål til regjeringen eller en statsråd enn et spørretimespørsmål, og gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det holdes som oftest en debatt i Stortinget om interpellasjonen.

 • investitur

  (tiltredelsesvotering eller innsettingsvotering) er en form for tillitsvotum, i systemer med positiv parlamentarisme. Investitur innebærer at parlamentet skal gi regjeringen, når den tiltrer, uttrykkelig tillit.

: