Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

N

 • nasjonalbudsjettet (meld. St. 1)

  regjeringens melding til Stortinget om den økonomiske politikken og utviklingen det kommende året. Etter 1. oktober 2009 er betegnelsen melding til Stortinget (meld. St. 1). Før dette var betegnelsen stortingsmelding (st.meld. nr. 1).
 • negativt flertall

  flere mistillitsforslag på forskjellig grunnlag får til sammen flertall, men uten at det er flertall for noen av dem enkeltvis. I en slik situasjon blir det regjeringens egen vurdering om den skal gå av.
 • nominasjon

  den prosessen i de politiske partiene hvor det blir avgjort hvem som skal være kandidater ved et valg. Det er de politiske partiene som utpeker de personene som skal stå på valglistene.
 • Norges offentlige utredninger (NOU)

  en grundig utredning av en sak eller et saksområde skrevet av et utvalg nedsatt av regjeringen. Danner ofte grunnlag for en melding eller proposisjon fra regjeringen til Stortinget.