Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

D

 • daddelvedtak (kritikkvedtak)

  (daddelvotum) den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Kalles også kritikkvedtak.

 • dagsorden

  liste over de sakene som skal behandles på et møte.

 • debatt

  nesten alle saker som behandles i Stortinget blir diskutert i salen før en eventuell avstemning. Vanligvis er det komiteen som har behandlet saken, og vedkommende statsråd, som deltar i debatten. Det skrives referat fra alle debattene.

 • delegere

  overføre eller overdra myndighet, vanligvis fra ett offentlig organ til et annet (for eksempel fra Stortinget til regjeringen eller departementene).

 • demokrati (folkestyre)

  representativt demokrati: folket velger representanter som handler på vegne av folket, og dermed ivaretar velgernes interesser og står til rette for sine velgere ved neste valg. Direkte demokrati: folket kan gjennom valg ta stilling til konkrete saker, som i folkeavstemninger.

 • departement

  sentral administrasjon av et fagområde (for eksempel Finansdepartementet), ledes av en statsråd.

 • direktorat

  forvaltningsorgan med en direktør som sjef; en del av statsadministrasjonen; underlagt et departement. Det finnes to hovedtyper: 1) Direktorater som avgjør saker dels på selvstendig og dels på statsrådens ansvar, og 2) direktorater som tar de fleste avgjørelser selvstendig og på eget ansvar.

 • dobbeltstemme

  ved stemmelikhet avgjør presidentens dobbeltstemme. Ellers deltar presidenten i voteringen etter samme regler som de andre representantene.

 • dokument (dok.)

  betegnelse på en serie med publikasjoner som blir behandlet i Stortinget. Representantens egne forslag til saker blir lagt frem som dokumenter. Riksrevisjonen legger også frem sine saker til Stortinget som dokumenter.

 • drøftinger (forhandlinger)

  samtaler/diskusjoner. I Stortinget er det ofte drøftinger mellom partiene om ulike politiske spørsmål, blant annet for å forsøke å danne flertall for politiske alternativer i fagkomiteene.

: