Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

P

 • parlamentarisk leder

  leder for partigruppe i Stortinget.

 • parlamentarisme

  styreform som innebærer at regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen (Stortinget). Stortinget kan gi uttrykk for mistillit til regjeringen, og dermed tvinge den til å gå av. Parlamentarisk system: statsform som bygger på parlamentarisme.

 • partigruppe

  alle representantene fra samme politiske parti tilhører en partigruppe i Stortinget.

 • partiprogram

  oversikt over et politisk partis standpunkter i forhold til ulike temaområder; en presentasjon av partiets politikk.

 • plenum

  fulltallig forsamling; Stortinget i samlet møte. Før 1. oktober 2009 delte Stortinget seg i odelsting og lagting når lovsaker ble behandlet. Nå behandles alle saker av Stortinget i samlet møte.

 • prerogativ

  (av latin: som spørres først) betyr særrett og anvendes vanligvis om kongelig særrett. Ordet bruktes tidligere om privilegier som kun kongen hadde. I takt med reduksjonen av den personlige kongemakten i de siste 200 år i Norge, har ordet fått avgrenset betydning og betegner nå noe som kun regjeringen (Kongen i statsråd) har rett til å bestemme, ikke Stortinget. For eksempel gjelder dette innenfor kirkeforvaltningen.

 • presidentskapet

  når Stortinget konstituerer (organiserer) seg, velger Stortinget sin president og fem visepresidenter. Til sammen utgjør disse seks personene Stortingets presidentskap. Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid i overensstemmelse med Grunnlovens forutsetninger og Stortingets forretningsorden. Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

 • presselosjen

  pressens organisasjon i Stortinget, Stortingets presselosje.

 • proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak) (prop. LS)

  forslag fra regjeringen til vedtak i lovsaker (lovvedtak), alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak) som Stortinget skal ta stilling til.

 • proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (prop. L)

  lovforslag som kommer fra regjeringen og blir oversendt Stortinget til behandling. Før 1. oktober 2009 var betegnelsen odelstingsproposisjon. Da delte Stortinget seg i odelsting og lagting når lovsaker ble behandlet. Nå behandles alle saker i ett samlet storting.

 • proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) (prop. S)

  forslag fra regjeringen til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak) som Stortinget skal ta stilling til. Før 1. oktober 2009 var betegnelsen stortingsproposisjon.

: