Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(21 - 40 av 115)

Frølich, Peter (5)

Fylkesnes, Torgeir Knag (1)

 • Opphevelse av omstillingslova

  Prop. 136 L (2018-2019), Innst. 68 L (2019-2020), Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Opphevelse av omstillingslova

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Lovsak | Lov

Gimse, Guro Angell (1)

Grande, Arild (1)

Grimstad, Carl-Erik (1)

Grung, Ruth (1)

Gulati, Himanshu (1)

Hagebakken, Tore (2)

Hagerup, Margret (1)

 • Endringer i skipsarbeidsloven mv.

  Prop. 49 LS (2018-2019), Innst. 250 L (2018-2019), Lovvedtak 59 (2018-2019)

  Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Behandla: 23.05.2019

  Lovsak | Lov

Hansen, Øystein Langholm (1)

 • Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

  Prop. 102 L (2018-2019), Innst. 302 L (2018-2019), Lovvedtak 66 (2018-2019)

  Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Hansen, Øystein Langholm
  Behandla: 04.06.2019

  Lovsak | Lov

Haukland, Marianne (1)

Heggø, Ingrid (1)

Hjemdal, Silje (1)

 • Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

  Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Behandla: 10.12.2018

  Lovsak | Lov

Hoksrud, Bård (1)

 • Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

  Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Hoksrud, Bård
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov

Horne, Solveig (1)

 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Horne, Solveig
  Debattert: 12.11.2019
  Votert: 12.11.2019

  Lovsak | Lov

Iversen, Geir Adelsten (1)

 • Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60

  Dokument 8:193 L (2017-2018), Innst. 194 L (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60

  Saksordførar: Iversen, Geir Adelsten
  Behandla: 11.04.2019

  Lovsak | Første behandling