Representantforslag om klimastreik for klimakutt

Dokument 8:106 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 321 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om klimastreik for klimakutt. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 06.06.2019