Kvidal, Mary

Kvidal, Mary (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter