Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Innhold

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 4. desember 2001

John. I. Alvheim Britt Hildeng Åse Gunhild Woie Duesund
leder ordfører sekretær