Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaks­behandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.)

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2002

Trond Helleland Linda Cathrine Hofstad Jan Arild Ellingsen
leder ordfører sekretær