Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinka betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. november 2003

Trond Helleland Finn Kristian Marthinsen
leder ordfører