Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. april 2008

Reidar Sandal Marianne Aasen Agdestein
leder ordfører