Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammeoverføringer mv. til kommunesektoren, tilfeldige utgifter og inntekter og statsbudsjettets kapitler om utbytte mv. for 2011

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 19. november 2010

Torgeir Micaelsen

Thomas Breen

leder

ordfører