Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Dette dokument

  • Innst. 80 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 130 L (2010–2011)
  • Dato: 06.12.2011
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 40

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 6. desember 2011

Robert Eriksson

Tove Linnea Brandvik

leder

ordfører