Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 28. november 2012

Per Sandberg

leder

Hans Frode Kielland Asmyhr

ordf. for kap. 410, 411, 475 og 3410

Jan Bøhler

ordf. for kap. 440, 441, 442, 3440, 3441 og 3442

Akhtar Chaudhry

ordf. for kap. 432, 466, 468 og 3432

André Oktay Dahl

ordf. for kap. 61, 445 og 467

Tore Hagebakken

ordf. for kap. 451 og 3451

Sigvald Oppebøen Hansen

ordf. for kap. 470, 471, 473, 474, 476, 3470, 3473 og 3474

Jenny Klinge

ordf. for kap. 413, 450, 452 og 3413

Anna Ljunggren

ordf. for kap. 414

Åse Michaelsen

ordf. for kap. 448, 455, 472 og 3455

Tove-Lise Torve

ordf. for kap. 430, 460 og 3430

Anders B. Werp

ordf. for kap. 400, 446, 469, 3400 og 3469