Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (rammeområde 17)

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 29. november 2012

Knut Arild Hareide

leder og ordf. for kap. 1062 post 70, kap. 1300, kap. 4300 og kap. 5619

Anne Marit Bjørnflaten

ordf. for kap. 1062 post 45 og kap. 1330 post 70

Susanne Bratli

ordf. for kap. 1320 post 23 og kap. 1330 post 60

Freddy de Ruiter

ordf. for kap. 1320 postene 35, 36 og 37

Jan-Henrik Fredriksen

ordf. for kap. 1313, kap. 1314, kap. 4312, kap. 4313 og kap. 4320

Ingebjørg Godskesen

ordf. for kap. 1062 postene 1 og 21, og kap. 4062

Øyvind Halleraker

ordf. for kap. 1320 post 29, kap. 4322 og kap. 5624

Bård Hoksrud

ordf. for kap. 1354, kap. 1380, kap. 1562, kap. 4354 og kap. 4380

Gorm Kjernli

ordf. for kap. 1350 (unntatt post 31) og kap. 4350

Hallgeir H. Langeland

ordf. for kap. 1301 og kap. 1350 post 31

Lars Myraune

ordf. for kap. 1310, kap. 1370 og kap. 1561

Janne Sjelmo Nordås

ordf. for kap. 1062 post 60 og kap. 1320 postene 31 og 62

Magne Rommetveit

ordf. for kap. 1062 post 30, kap. 1311 og kap. 1320 post 72

Ingjerd Schou

ordf. for kap. 1070, kap. 4070 og kap. 1351

Arne Sortevik

ordf. for kap. 1320 postene 30 og 61

Tone Merete Sønsterud

ordf. for kap. 456 og kap. 3456