Stortinget - Møte onsdag den 10. mai 2006 kl. 10

Dato: 10.05.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir ei rekkje endringar i den oppsette spørsmålslista, og presidenten viser i den samanhengen til den oversikta som er omdelt på representantane sine plassar i salen. Presidenten gjer framlegg om at dei føreslåtte endringane i dagens spørjetime blir godkjende – og ser det som vedteke.

Endringane var desse:

Spørsmål 2, frå representanten John Thune til finansministeren, blir teke opp av representanten Line Henriette Holten Hjemdal.

Spørsmål 10, frå representanten Per Roar Bredvold til samferdsleministeren, blir teke opp av representanten Morten Ørsal Johansen.

Spørsmål 19, frå representanten Olemic Thommessen til barne- og likestillingsministeren, blir utsett til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 20, frå representanten May-Helen Molvær Grimstad til kultur- og kirkeministeren, blir etter oppmoding frå kultur- og kirkeministeren flytta og svara på før spørsmål 1.

Spørsmål 22, frå representanten Peter Skovholt Gitmark til helse- og omsorgsministeren, blir bli svara på av finansministeren som rette vedkomande. Etter oppmoding frå finansministeren blir dette spørsmålet flytta og svara på etter spørsmål 5, som skal svarast på av same statsråd.

Spørsmål 24, frå representanten Jan-Henrik Fredriksen til landbruks- og matministeren, blir teke opp av representanten Hans Frode Kielland Asmyhr.

Presidenten: Vi går etter dette først til spørsmål 20.

Spørsmål 20

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 22

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 21

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26