Stortinget - Møte onsdag den 6. februar 2008 kl. 10

Dato: 06.02.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 1 og 2, fra henholdsvis representantene Svein Flåtten og Per Roar Bredvold til finansministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Gunnar Kvassheim til miljø- og utviklingsministeren, er overført til olje- og energiministeren. Spørsmålet vil bli besvart av landbruks- og matministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra landbruks- og matministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 18, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 12, fra representanten Dagrun Eriksen til barne- og likestillingsministeren, vil bli besvart av kultur- og kirkeministeren som rette vedkommende.

Spørsmålene 15 og 17, fra henholdsvis representantene Laila Dåvøy og Elisabeth Aspaker til helse- og omsorgsministeren, vil bli besvart av fiskeri- og kystministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten Vigdis Giltun til helse- og omsorgsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål5

Spørsmål 6

Spørsmål8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 7

Spørsmål 18

Spørsmål 19