Stortinget - Møte onsdag den 11. november 2009 kl. 10

Dato: 11.11.2009

Ordinær spørretime

Talere

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

Erna Solberg (H) (fra salen): President!

Presidenten: Presidenten går ut fra at representanten Solberg ønsker å kommentere at det er mange spørsmål som er utsatt. Det har jeg stor forståelse for. Presidenten ber om at representanten tar dette opp i tråd med forretningsordenen ved møtets slutt, så vil det bli behandlet på en dertil egnet måte – hvis det er akseptabelt for representanten.

Erna Solberg (H) (fra salen): Det er akseptabelt.

Presidenten: De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Trine Skei Grande til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 9, fra representanten Bjørn Lødemel til miljø- og utviklingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 10, 12 og 13, fra henholdsvis representantene Geir Jørgen Bekkevold, Anders B. Werp og Tor Sigbjørn Utsogn til justisministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren, blir besvart av nærings- og handelsministeren som settestatsråd for den aktuelle saken. Spørsmålet bortfaller imidlertid, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 14, fra representanten Trond Helleland til ministeren ved Statsministerens kontor, er overført til miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 15, fra representanten Bent Høie til ministeren ved Statsministerens kontor, er overført til justisministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten André Oktay Dahl til ministeren ved Statsministerens kontor, er overført til justisministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli besvart av nærings- og handelsministeren som settestatsråd for den aktuelle saken. Spørsmålet bortfaller imidlertid, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 22, fra representanten Svein Flåtten til fiskeri- og kystministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 23, fra representanten Kent Gudmundsen til fiskeri- og kystministeren, blir besvart av fornyings- og kirkeministeren på vegne av fiskeri- og kystministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 23