Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2013 kl. 10

Dato: 19.12.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.41.