Stortinget - Møte tirsdag den 5. mai 2015 kl. 10

Dato: 05.05.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.23.