Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.25.