Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.25.