Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 33 (2017–2018), jf. Innst. 142 L (2017–2018) og Prop. 30 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 15 [18:18:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.) (Lovvedtak 33 (2017–2018), jf. Innst. 142 L (2017–2018) og Prop. 30 L (2017–2018))