Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 34 (2017–2018), jf. Innst. 146 L (2017–2018) og Prop. 165 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 16 [18:18:30]

Stortingets vedtak til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) (Lovvedtak 34 (2017–2018), jf. Innst. 146 L (2017–2018) og Prop. 165 L (2016–2017))