Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 29 (2017–2018), jf. Innst. 137 L (2017–2018) og Prop. 159 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 11 [18:18:20]

Stortingets vedtak til lov om Bankenes sikringsfond (Lovvedtak 29 (2017–2018), jf. Innst. 137 L (2017–2018) og Prop. 159 L (2016–2017))