Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 93 (2018–2019), jf. Innst. 348 L (2018–2019) og Prop. 99 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 19 [17:18:13]

Stortingets vedtak til lov om forbud mot hold av pelsdyr (Lovvedtak 93 (2018–2019), jf. Innst. 348 L (2018–2019) og Prop. 99 L (2018–2019))