Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 96 (2018–2019), jf. Innst. 394 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 22 [17:18:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.) (Lovvedtak 96 (2018–2019), jf. Innst. 394 L (2018–2019))