Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 396 S (2018–2019), jf. Dokument 4 (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 7 [14:31:43]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen (Innst. 396 S (2018–2019), jf. Dokument 4 (2018–2019))