Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 86 (2018–2019), jf. Innst. 333 L (2018–2019) og Prop. 65 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 12 [17:18:06]

Stortingets vedtak til lov om endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) (Lovvedtak 86 (2018–2019), jf. Innst. 333 L (2018–2019) og Prop. 65 L (2018–2019))