Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 95 (2018–2019), jf. Innst. 370 L (2018–2019) og Prop. 106 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 21 [17:18:15]

Stortingets vedtak til lov om endringer i abortloven (fosterreduksjon) (Lovvedtak 95 (2018–2019), jf. Innst. 370 L (2018–2019) og Prop. 106 L (2018–2019))