Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 97 (2018-2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 23 [17:18:17]

Stortingets vedtak til lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 97 (2018-2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))