Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 4 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 4 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2007 for de budsjettkapitler som hører inn under justis- og politidepartementet. De samlede utgifter utgjør om lag 13 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2006