Statsbudsjettet medregnet folketrygden og skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2007

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2006 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2007, med vekslende flertall gjort vedtak om bl.a, skatt, avgift, toll, rammetilskudd mv. til kommunesektoren, statsbudsjettets kapitler om utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter. Vedtakene samsvarer med noen få unntak med Regjeringens forslag, som har støtte i Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2006