Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) og Tillegg nr. 4 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av inntekts- og utgiftskapitlene under ramme 2 (familie og forbruker) Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og ramme 3 (kultur) Kultur- og kirkedepartementet. De samlede utgifter for ramme 2 og ramme 3 er hhv 50,8 mrd kr og 5,7 mrd kr. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Ramme 3 ble vedtatt med subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2006