Svalbardbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 14 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2006 Budsjett-innst. S. nr. 14 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitlet for Svalbardbudsjettet under justisdepartementet innenfor rammeområde 4 Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2006