Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet, vedtatt fordeling av rammene 9, 10 og 11 på inntekts-og utgiftskapitler for 2007 under Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri-og kystdepartementet, Landbruks-og matdepartementet og Fornyings - og administrasjonsdepartementet (Konkurransetilsynet).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2006