Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med en total ramme på kr 30 377 506 00, har Stortinget i dag behandlet og gjort vedtak angående budsjettet for 2007 for rammeområde 8. Rammeområde 8 omfatter kapittel 42 fra Finansdepartementets budsjett, kapittel 451-3451 angående samfunnssikkerhet og beredskap under Justis- og politidepartementets budsjett og alle kapittelene under Forsvarsdepartementes budsjett. Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2006