Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Petter Løvik og Torbjørn Hansen om en samlet strategi med konkrete tiltak for å sikre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter

Dokument nr. 8:7 (2006-2007), Innst. S. nr. 98 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 98 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyres representanter Jan Tore Sanner, Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Petter Løvik og Torbjørn Hansen om en samlet strategi med konkrete tiltak for å sikre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter. Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt å vedlegge forslaget protokollen, noe som betyr at en ikke ønsker å be Regjeringen iverksette forslaget, uten at forslaget som sådan forkastes. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber Regjeringen fremme en stortingsmelding med en samlet strategi for å sikre små og mellomstore bedrifter bedre rammebetingelser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006