Representantforslag om bekjempelse av narkotika på skoler

Dokument 8:39 S (2011-2012), Innst. 229 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Bent Høie, Jan Tore Sanner, Linda C. Hofstad Helleland, Svein Harberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.03.2012 Innst. 229 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om bekjempelse av narkotika på skoler. Forslaget om å be regjeringen sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund (herunder på skoler) fikk flertall i Stortinget. Det var også flertall for å henstille til regjeringen å sikre at det etableres flere narkotikahundekvipasjer til bruk for politiet. I tillegg ble det enstemmig vedtatt at forebyggende besøk skal foregå innenfor reglene som gjelder for dette, og adskilles strengt fra ransaking av elever og deres eiendeler hvor loven krever skjellig grunn til mistanke. Videre vedtok Stortinget enstemmig et forslag fra Venstre om at det skal presiseres overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2012