Representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt

Dokument 8:54 S (2011-2012), Innst. 268 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 268 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en plan for satsing på livshjelp ved livets slutt. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre støttet deler av forslaget. Med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterparteiet ble det vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2012