Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 16 S (2017-2018), unntatt kap. 542, Innst. 87 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2017 Innst. 87 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 16 S (2017-2018).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2017