Representantforslag om at mentorordningen i Nav utvides til å gjelde jordbruksvirksomheter som ansetter arbeidstakere bosatt i Norge

Dokument 8:291 S (2020-2021), Innst. 562 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 562 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om at mentorordningen i Nav utvides til å gjelde jordbruksvirksomheter som ansetter arbeidstakere bosatt i Norge. Stortinget vedtok å be regjeringen påse at virksomheter som ansetter arbeidssøkere tilknyttet Nav og som gis arbeid i jordbruksbedrifter, sikres lik tilgang som andre virksomheter til å benytte seg av mentorordning, lønnstilskudd og andre tiltak som bidrar til å få folk raskt tilbake i arbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021