Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 20 av 190)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2013 (2021-2022)

  Innlevert: 09.05.2022

  Sendt: 10.05.2022

  Besvart: 19.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  I konsekvensutredningen for Wisting-feltet som Equinor nylig har hatt på høring, gjøres det ikke rede for forbrenningsutslippene fra feltet opp mot 1,5-gradersmålet. Vil statsråden be Equinor om å utarbeide en slik utredning og sende den på høring, før en PUD eventuelt sendes til politisk behandling, slik Norges institusjon for menneskerettigheter har uttalt til Stortinget at følger som krav etter petroleumsloven § 4-2 lest i lys av Grl. § 112 annet ledd, og EUs prosjektdirektiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2007 (2021-2022)

  Innlevert: 08.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 16.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Vil statsråden gripe inn og etablere ny praksis der grunneigarar får skikkeleg kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2004 (2021-2022)

  Innlevert: 07.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 20.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Har regjeringen gått gjennom lovverk angående krafteksport og handel mellom land, for å se på handlingsrommet, som uttalt i september 2021 av Sp, og kan statsråden avklare hvor stort handlingsrom innenfor eksisterende avtaler regjeringen har klart å finne?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2003 (2021-2022)

  Innlevert: 07.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 20.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Frigjøringsdagen Søndag 8.mai, hadde Norge, i Sør-Norge, Europas dyreste strøm for syvende gang i år. Det er rent utrolig og meningsløst at et land som er selvforsynt med vannkraft har Europas dyreste strømpriser! Planlegger ministeren å ta tak i denne situasjonen nå og umiddelbart iverksette forhandlinger med EU og England om begrensning av krafteksporten, og hvis ikke England eller EU er imøtekommende mtp forhandlinger, vil regjeringen evnt starte arbeidet med å si opp avtalene om kraftutveksling, som har 12 måneders oppsigelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1995 (2021-2022)

  Innlevert: 06.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Vil statsråden ta initiativ til å sikre strømkunder med dårlig råd lavere prispåslag på leveringspliktig strøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1952 (2021-2022)

  Innlevert: 30.04.2022

  Sendt: 02.05.2022

  Besvart: 05.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Norge vil ha store problemer med å kunne innfri vårt kraftbehov frem mot 2050, uten store naturinngrep. Spesielt hvis regjeringen og flere av partiene fortsatt trumfer gjennom symbolsk klimapolitikk som elektrifisering av sokkelen og mer. Hvordan vurderer statsråden kjernekraft i Norge som en alternativ energikilde for Norge framover, da spesielt de nyere teknologiene, og små modulære kjernekraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2021-2022)

  Innlevert: 29.04.2022

  Sendt: 29.04.2022

  Besvart: 04.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Mener statsråden det er relevant å vite hvor mange som vil bo tett inntil det foreslåtte luftspennet for ny 420 kV kraftforbindelse mellom Bærum og Oslo og sørge for en detaljert kartlegging av antall mennesker som bor nærmere enn to mastelengder (75 meter), før det fattes et endelig konsesjonsvedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1927 (2021-2022)

  Innlevert: 27.04.2022

  Sendt: 28.04.2022

  Besvart: 04.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Høyesterett har slått fast at konsesjonene til vindkraftverkene på Fosen er ugyldige. Nå har regjeringsadvokaten bedt om å få bli partshjelp for Eolus, i forbindelse rettsaken om vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Hvorfor går regjeringen inn som partshjelp for utbygger, noe de også gjorde i Fosen saken og burde ikke regjeringen sørget for å bringe de pågående menneskerettighetsbruddene på Fosen til opphør, før de gikk inn i en tilsvarende rettsak mot reindrifta?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1917 (2021-2022)

  Innlevert: 26.04.2022

  Sendt: 27.04.2022

  Besvart: 27.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  I tillegget til energimeldingen som regjeringen la fram før påske nevnes overhodet ikke Fosen-dommen. Når vindkraft får en såpass sentral plass i meldingen, hvorfor nevnes ikke denne dommen og hvilke konsekvenser ser regjeringen for seg at dommen har for framtidige utbygginger i reindriftsområder, og ønsker regjeringen flere utbygginger i reinbeitedistrikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1904 (2021-2022)

  Innlevert: 25.04.2022

  Sendt: 26.04.2022

  Besvart: 28.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Er det aktuelt for regjeringen å la Statnett fremskynde utbygging som fjerner de flaskehalsene som skiller prisområdene N04 og N03 fra N05, N01 og N02?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2021-2022)

  Innlevert: 23.04.2022

  Sendt: 25.04.2022

  Besvart: 06.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Jeg viser til svar til meg, på spørsmål 1809, 21. april 2022 fra olje- og energiministeren. Her kommer det fram at departementet ikke har gjort noen klimavurdering av Breidablikk utbyggingen, selv om denne ble behandlet etter Høyesteretts klimadom fra desember 2020. Hva er den juridiske begrunnelsen for at det ikke ble gjort noen klimavurdering av Breidablikk utbyggingen, all den tid den ble behandlet etter Høyesterettsdommen, og mener ministeren at dommen først trår i kraft etter at departementet har gjort sine vurderinger av den?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1888 (2021-2022)

  Innlevert: 22.04.2022

  Sendt: 25.04.2022

  Besvart: 09.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden garantere for at regjeringen ikke vil bidra med mer enn de 3 milliarder kronene som allerede er lovet til CCS-prosjektet på Klemetsrud i Oslo, i tilfellet kostnadsrammen i prosjektet vokser?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1870 (2021-2022)

  Innlevert: 21.04.2022

  Sendt: 21.04.2022

  Besvart: 28.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Mener statsråden at det vil være aktuelt med reguleringer av kraftmarkedet som legger andre hensyn til grunn for prissettingen enn dagens system med marginalprising av vannverdiene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1855 (2021-2022)

  Innlevert: 20.04.2022

  Sendt: 20.04.2022

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  I St. meld 11 (2021-2022), Tilleggsmeldingen til Meld St 36 (2020-2021) legges klimamålet fra den forrige regjeringen til grunn for arbeidet. Det forsterkede klimamålet fra Hurdalsplattformen om å kutte utslippene med 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990 er ikke engang nevnt. Energimeldingen er et av de viktigste dokumentene for å oppnå kutt i utslipp av klimagasser. Har regjeringen allerede gitt opp sin forsterkede klimapolitikk, hvis ikke, hva er grunnen til at de forsterkede målene ikke legges til grunn for politikken?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2021-2022)

  Innlevert: 19.04.2022

  Sendt: 20.04.2022

  Besvart: 28.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan olje- og energiministeren garantere at CCS-prosjektet ved Norcem gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1843 (2021-2022)

  Innlevert: 14.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 28.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden avklare hvor langt forhandlingene med EU og England om kraftutvekslingsavtalene for Nordlink og North Sea link er kommet, og om det jobbes med endring av avtalene som i større grad reflekterer de endrede forutsetningene i dagens Europeiske kraftsituasjon, og sørger for at Norge ikke er en ren eksportør av kraft over lengre perioder, som uttrykt av regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1836 (2021-2022)

  Innlevert: 10.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 26.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Vil statsråden ta initiativ til å videreføre samarbeidsforumet, eller hvordan ser statsråden for seg at regjeringen skal samarbeide med de ulike næringer, interessenter, forskning og forvaltning for å sikre sameksistens som en konsekvens av havvindsatsingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1835 (2021-2022)

  Innlevert: 10.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 27.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden redegjøre for hva som i tilfellet med nærvarme er «for stort inngrep med usikre konsekvenser», og hvordan ser statsråden for seg at alle husholdningene som inngår i borettslag alternativt blir inkludert i ordningen dersom nærvarme ekskluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1834 (2021-2022)

  Innlevert: 10.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 27.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden redegjøre for om Norge kan levere mer gass til Europa og spesielt Tyskland enn vi allerede gjør og i så fall hvor mye og hvor raskt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1833 (2021-2022)

  Innlevert: 10.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 25.04.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hva mener statsråden om at offentlig eide selskap (der staten er deleier) øker nettleien, på tross av at Statnett har avlyst økninger i strømavgiftene og kuttet kundekostnader på nærmere 4 milliarder ut året?