Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Moxnes, Bjørnar (1 - 20 av 107)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1992 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Nylig ble det kjent at tidligere administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein likevel ikke blir spesialrådgiver ved sykehuset, men slutter helt og får med seg ett års etterlønn. Hvordan vurderer statsråden dette i lys av Stortingets vedtak 15. mai 2018: "Stortinget ber regjeringen vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse."?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1976 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Klassekampen har hentet inn en oversikt fra helseforetakene over fødeavdelinger som holder stengt i sommer. VG har også bedt om tall på hvor mange kvinner som har termin i stengingsperioden og melder at 274 kvinner skal føde mens deres lokale fødeavdeling holder sommerlukket. Hvordan mener helseministeren at dette er forsvarlig for mor og barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1920 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Fins det en kriseplan for å sikre luftambulansetjenesten i forbindelse med operatørskiftet 1. juli 2019, er denne kriseplanen i så fall godkjent av luftfartsmyndighetene, hvor mange av de nye flyene er klare til å fly per dags dato, og vil samtlige fly være klare til å fly 1. juli?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1919 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Brevet er undertegnet foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere som representerer nesten alle de 20 000 ansatte ved OUS. På faglig grunnlag advarer de mot direktørens plan om å legge ned Ullevål. Hva er statsrådens vurdering av den alvorlige tillitskrisen ved landets største sykehus, og er en sykehusdirektør som møter mistillit fra ansatte egnet til å fortsette i en slik jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Besvart: 24.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan regjeringen garantere at det ikke er fattet noen beslutning om å privatisere vedlikehold som i dag utføres av Forsvaret uten at fagforeningene er informert og at det i fremtiden ikke vil bli fattet noen slik beslutning uten å ivareta fagforeningenes avtalefestede medbestemmelsesrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1851 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Besvart: 21.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan samferdselsministeren redegjøre for kostnadene knyttet til innkreving av bompenger for å finansiere utbedring av riksveg 36 langs Seljordsvatnet i Telemark, deriblant etablering, administrasjon, renter og hvor mye som er beregnet å gå til gevinst for det aktuelle bompengeselskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1765 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 03.06.2019

  Besvart: 11.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil konseptet for mottak av styrker fra USA og NATO holde seg innenfor den foreslåtte reguleringsplanens grenser for den sivile lufthavnen i Bodø og hvis ikke, finnes det en oversikt over hvilke områder som skal benyttes og kan det garanteres at den varslede militære bruken av Bodø til dette formålet ikke rammer byutviklingsprosjektet ny by ny flyplass?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Besvart: 11.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil regjeringen bruke informasjonen om reduksjon i oljeproduksjon som et kostnadseffektiv tiltak for å redusere klimagassutslippene i framtidig petroleumsforvaltning og som del av det nylig startede arbeidet med å utvikle en ny klimakur?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1690 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Besvart: 04.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan sikrer regjeringen at fylkeskommunene økonomisk, kompetansemessig og utstyrsmessig vil være i stand til å ta over ansvaret for fylkesveiene fra Statens Vegvesen, blant annet gjennom fullfinansiering av det antall årsverk som trengs for å gjennomføre oppgavene, plan for tilstrekkelig utstyrspark enten via overføring av utstyr eller investeringsstøtte til dette, finansiering av omstillingskostnader, samt tilstrekkelig informasjon og tidsrammer som gir både ansatte og fylkeskommunen nødvendig forutsigbarhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1651 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 20.05.2019

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 27.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Dersom EU etter forhandlinger vedtar en veipakke som innebærer liberalisering av gods- og/eller persontransport, vil regjeringen da bruke reservasjonsretten eller andre nødvendige virkemidler for å hindre at veipakken innføres i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1641 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Besvart: 24.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvor mye av nettleien i perioden fra 2006 til 2018 har vært brukt til å dekke investeringskostandene for utenlandskabler og innenlands transmisjonsett fram til disse, sortert på hvert enkelt anlegg og år?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1595 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 20.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  På hvilken måte vil regjeringen gå inn for gjennomgripende samfunnsendringer som bryter koblingen mellom økt materielt forbruk, økonomisk vekst og gode liv, og med hvilke konkrete tiltak skal regjeringen sikre at vi når FNs anbefalinger og egne mål for reduserte klimagassutslipp, stans av tap av biologisk mangfold, og restaurering av ødelagt natur slik at vi sikrer gode livsvilkår for generasjonene som kommer etter oss?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1584 (2018-2019)

  Innlevert: 08.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 20.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er forsikringene Forsvarsdepartementet har gitt til Veteranforbundet SIOPS om at foreldelse ikke skal brukes som grunnlag for å avvise søknader om kompensasjon og billighetserstatning, der kriteriene ellers er oppfylt, ikke lenger gyldig, og hva står i Forsvarsdepartementets skriv til SPK om praktisering av foreldelse, som ble nevnt i epost fra Forsvarsdepartementet til SIOPS syvende juni 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1551 (2018-2019)

  Innlevert: 02.05.2019

  Sendt: 03.05.2019

  Besvart: 13.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke konsekvenser vil en ekstra utgift til bombeflyet F-35 på 14 eller 8,2 milliarder, som dekkes inn på Forsvarets budsjetter, få for Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet, og hvilken pris i amerikanske dollar anslår Forsvaret på de resterende flyene som enda ikke er betalt for?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1549 (2018-2019)

  Innlevert: 02.05.2019

  Sendt: 02.05.2019

  Besvart: 09.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva har samlet nettleie i Norge vært i perioden 2006 til 2018, og hvor stor del av nettleien i denne perioden og årlig er utløst av nye og kommende utenlandskabler, i form av oppgradering av linjenettet og eller nye linjer i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1527 (2018-2019)

  Innlevert: 26.04.2019

  Sendt: 29.04.2019

  Besvart: 06.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan jeg be om årlig statistikk siden rundt år 2000 for utviklingen i gjennomsnittlig lønn og annen godtgjørelse for følgende yrkesgrupper, der den er tilgjengelig: Stortingsrepresentanter, ordførere, rådmenn, ledere i kommunal administrasjon, ledere i kommunale etater og virksomheter, ledere omfattet av statens lederlønnssystem, ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1523 (2018-2019)

  Innlevert: 26.04.2019

  Sendt: 29.04.2019

  Besvart: 07.05.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva vil regjeringen gjøre for at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og hva tenker regjeringen om følgene for pressefriheten i Norge og Europa av USAs nye praksis med å straffeforfølge individer i Europa for publisering og kildebeskyttelse som til nå har vært normal praksis i vestlige, inkludert norske, medier?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1479 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Besvart: 30.04.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Anser regjeringen det som forsvarlig og i tråd med føre var prinsippet, å eksportere militært utstyr til islamistdiktaturer som ifølge amerikanske medier videreselger slikt utstyr fra USA til Al Qaida?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1464 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Private Barnehagers Landsforbund fikk etter eget utsagn gjennomslag for en endring i regelverket som trådte i kraft 1.1.2016, som Telemarkforsking nå har anslått at innebærer en ren overføring fra fellesskapet til barnehageeierne på hundrevis av millioner kroner årlig. Går statsråden god for PBLs historieskriving, og gir det grunn til å vurdere PBLs innflytelse på det pågående arbeidet med å utforme nye rammebetingelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1418 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 08.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Sykehusene ble tatt ut av politisk forvaltning og overført til juridisk selvstendige foretak etter markedsprinsippet i 2002. Helseforetakene kan vedta endringer som nedleggelse av fødetilbud og akuttfunksjoner utenfor de politiske beslutningsprosessene. Ordførere i Nordmøre har starta opprør mot foretaksmodellen etter avgjørelsen om nedleggelse av fødeavdelingen. Ønsker statsråden å ta politisk ansvar for styringen av tilbudet i spesialisthelsetjenesten og dermed enig i kravet om å ta sykehusene til folkevalgt styring?