Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Sør-Trøndelag (1 - 20 av 22)
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:299 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Finnes det en plan for når alle statlige fergesamband går på klimavennlig teknologi?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:333 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Før sommeren forsøkte norske myndigheter å kaste Abbasi-familien ut av landet. Utkastelsen ble til slutt stanset fordi Afghanske myndigheter nektet å ta i mot barna. Familiens advokat nektes innsyn i begrunnelsen fra afghanske myndigheter. Er justisministeren enig i at advokaten bør ha mulighet til å kjenne til viktige sider av familiens sak som kan ha betydning for deres oppholdstillatelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:332 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Andmyran Vind AS fikk konsesjon for flere år siden og konsekvensutredningen er svært gammel. Utbyggingen har ennå ikke startet og nå er det søkt om utsatt frist for oppstart av anlegget. Vil statsråden avslå denne søknaden og hvis ikke, vil han i alle fall sørge for at det utarbeides en ny utredning av miljøkonsekvensene av utbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:276 (2019-2020)

  Innlevert: 10.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 19.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Det bes om en tabell som sammenligner hva gammel fordelingsnøkkel ville gitt alle fylkene med ny fylkesstruktur, hvordan fordelingen blir med ny fylkesstruktur og ny fordelingsnøkkel, og hva de 19 gamle fylkene ville fått med gammel fordelingsnøkkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:272 (2019-2020)

  Innlevert: 09.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Brislingbestandene i Trondheimsfjorden er under sterkt press. En av grunnene er at det ikke er satt kvote på hvor mye som kan taes opp, slik det er gjort i endel andre fjorder. Fiskeridirektoratet vil vurdere behovet for forskningsinnsats i Trondheimsfjordene slik man har i Vestlandsfjordene. Vil statsråden sørge for at det tas initiativ til forskning på brisling bestandene i Trondheimsfjorden og at fisket reguleres med kvoter?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:263 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kommunaldepartementet har flere ganger de siste årene sagt at økte krav til fleksibilitet vil øke byggekostnadene, uten at det er gitt belegg for dette. Kan statsråden dokumentere påstandene om at mer fleksibilitet øker byggekostnadene og er statsråden villig til å revurdere beregningsgrunnlaget, og iverksette riktig tolkning av TEK 17 med 80 % fleksibilitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:260 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I statsbudsjettet for 2020 er det opplyst at en investeringsbeslutning om fullskala anlegg for karbonfangst- og lagring kan bli utsatt til 2021. Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser det vil ha for eventuelle europeiske CO2-leverandører til et norsk CO2-lager, og finansiering dersom en investeringsbeslutning blir skjøvet til 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:223 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 05.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er regjeringens forståelse av problemstillingen som Høyesterett reiste i forbindelse med Fosen-saken i september og jobbes det med lovforslag for å unngå at denne typen situasjoner oppstår i fremtida, og/eller finnes noen regler som kan avbøte slike situasjoner per i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:222 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 05.11.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 15.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  16. mai 2017 foretok Selbu kommune 1. gangsbehandling av rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring. I dag to og et halvt år etter har fylkesmannen fortsatt ikke behandlet anken. Dette er ikke et unikt tilfelle. Flere kommuner opplever det samme. Vil statsråden ta grep for å redusere fylkesmannens alt for lange saksbehandlingstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:220 (2019-2020)

  Innlevert: 04.11.2019

  Sendt: 05.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Urfolkslederen Paulo Paulino Guajajara ble sist fredag drept av illegale tømmerhoggere i Brasil. Paulo Paulino var skogvokter for Guajajara- territoriet TI Arariboia. Human Rights Watch (HRW) kom nylig med en rapport som viser at det har vært 28 drap, fire drapsforsøk og 40 tilfeller av drapstrusler tilknyttet regnskogen siden 2015. Hva gjør den norske regjeringen ovenfor Brasil og andre regnskogland i lys av de forferdelige handlingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:206 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener næringsministeren det er en del av forventningene til Telenors samfunnsansvar at de bidrar i samfunnets innsats mot spillavhengighet og ulovlig spillreklame?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:198 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når kommer finansiering og igangsetting av første byggetrinn av Torgård godsterminal på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:176 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 08.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Oljeriggen West Hercules er nå på vei for å bore ved Trænarevet. Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur. Klagene på boringene er heller ikke ferdigbehandlet. I 2001 stanset tidligere miljøvernminister fra AP, Siri Bjerke en planlagt prøveboring i regi av Hydro ved Røst. Også den gang var riggen på vei for å begynne boringen. Hva skal til for at statsråden stanser boringen ved Trænarevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:167 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 05.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Gjennom petroleumslovgivningen har myndighetene stilt krav om at forvaltningen av olje og gass skal styrke norsk næringsliv og industriell utvikling. Nå står vi foran en viktig satsing på offshore vindkraft. Equinors vindkraftplaner har fått omfattende støtte fra Enova og gode betingelser gjennom oljeskatteregimet. Hvordan vil statsråden sørge for at denne satsingen styrker norsk næringsliv som f.eks Kværner, som kan levere understell til denne vindkraftparken?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 30.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Det pågår nå en diskusjon i EU om hvorvidt de skal heve sitt klimamål fra et kutt på 40 % til et utslippskutt på 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 eller ikke. Regjeringen har støttet en økning av EUs mål og sagt at Norge vil følge etter. Vil regjeringen øke Norges mål til et utslippskutt på minimum 55 % kutt innen 2030, selv om EU ikke velger å gjøre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:110 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva er status for de 5 landsomfattende lotteritillatelsene Regjeringen ga tillatelsene til, når det gjelder årlig omsetning, og det enkelte lotteris reklameforbruk, og er lotteriene underlagt de samme ansvarlighetskriteriene som Norsk Tipping?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:85 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I forbindelse med FN toppmøtet om klimatidligere i høst signerte Norge The Declaration of the Carbon Neutrality Coalition. Erklæringen fokuserer blant annet på behovet for netto-null utslipp av klimagasser. Vil regjeringen neste år legge fram en plan for Stortinget for hvordan Norge skal nå sine klimamål for 2030 og de langsiktige målene for 2050, og vil disse planene legge målet om netto-nullutslipp til grunn og ikke klimanøytralitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:86 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Oljefeltet Martin Linge ligger an til en gigantisk kostnadssprekk for utbyggingen, en sprekk som kan bli større en sprekken for Goliatutbyggingen. Hvilke tiltak har ministeren iverksatt for å få kostnadene under kontroll og hvilken oljepris er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved Martin Lingeutbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:44 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Vil statsråden, i lys av den gigantiske kostnadssprekken ved Martin Linge utbyggingen. ta initiativ til en bredere gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover? En gjennomgang som også tar innover seg det faktum at verdens land skal oppnå klimaavtalen fra Paris og som dermed vil bidra til redusert verdi av den norske olje- og gass formuen.
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:31 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Den nasjonale rammeplanen for vindkraft er en stor og svært viktig sak, det viser ikke minst de mange høringsuttalelsene som har kommet inn. For å sikre at folk, kommuner og ulike organisasjoner blir hørt på en skikkelig måte må saken legges fram for Stortinget. Vil statsråden sørge for at den nasjonale rammen legges fram til behandling i Stortinget?