Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(81 - 100 av 113)

Kommunal- og forvaltningskomiteen (12)

 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 15.01.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i statsborgerloven

  Prop. 111 L (2017-2018), Innst. 74 L (2018-2019), Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Engen-Helgheim, Jon
  Behandla: 06.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

  Prop. 117 L (2017-2018), Innst. 72 L (2018-2019), Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Trellevik, Ove
  Behandla: 04.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Prop. 5 L (2018-2019), Innst. 36 L (2018-2019), Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Andersen, Karin
  Behandla: 13.11.2018

  Lovsak | Lov

Næringskomiteen (12)

Stortingets presidentskap (2)

Transport- og kommunikasjonskomiteen (10)

 • Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)

  Prop. 79 L (2018-2019), Innst. 312 L (2018-2019), Lovvedtak 74 (2018-2019)

  Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Mossleth, Siv
  Behandla: 05.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

  Prop. 69 L (2018-2019), Innst. 313 L (2018-2019), Lovvedtak 73 (2018-2019)

  Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Nævra, Arne
  Behandla: 05.06.2019

  Lovsak | Lov