Dagsorden

Storting tysdag den 29. mars 2022 kl. 10.00

Votering kl. 15.00. Møtet fortsetter utover kl. 16.00