Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Avgrens utvalget


Stortinget (452)

 • Innst. 452 L (2023-2024)

  Prop. 113 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og arbeidstvisten mellom Unio og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i forbindelse med Statsoppgjøret 2024

 • Innst. 451 S (2023-2024)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

 • Innst. 449 S (2023-2024)

  Dokument 8:154 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Henrik Asheim, Linda Hofstad Helleland, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om å sikre ansatte i eget selskap muligheten til å selge sine tjenester gjennom innleie

 • Innst. 448 S (2023-2024)

  Prop. 105 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2024) – BERIKTIGET

 • Innst. 447 S (2023-2024)

  Meld. St. 2 (2023–2024), Prop. 103 LS (2023–2024), Prop. 104 S (2023–2024) og Prop. 106 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2024 – BERIKTIGET

 • Innst. 446 S (2023-2024)

  Dokument 8:164 S (2023–2024)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg og Christian Tybring-Gjedde om å ivareta nasjonal sikkerhet på den norske handelsflåten

 • Innst. 445 S (2023-2024)

  Dokument 18 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer

 • Innst. 444 S (2023-2024)

  Dokument 8:161 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Frank Edvard Sve, Erlend Wiborg og Silje Hjemdal om en rask etablering av en kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden

 • Innst. 443 S (2023-2024)

  Prop. 109 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2024 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

 • Innst. 442 S (2023-2024)

  Prop. 108 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Utbetaling av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.

 • Innst. 441 S (2023-2024)

  Meld. St. 28 (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistar

 • Innst. 440 S (2023-2024)

  Prop. 102 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2025

 • Innst. 439 S (2023-2024)

  Meld. St. 14 (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2025–2036

 • Innst. 438 L (2023-2024)

  Prop. 103 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

 • Innst. 437 S (2023-2024)

  Prop. 98 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2024/2025)

 • Innst. 436 S (2023-2024)

  Prop. 96 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova av 27. juni 2023

 • Innst. 435 S (2023-2024)

  Dokument 2 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2023

 • Innst. 433 S (2023-2024)

  Dokument 8:115 S (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Kirsti Bergstø om en uavhengig granskning av Fosen-saken

 • Innst. 432 S (2023-2024)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 • Innst. 431 L (2023-2024)

  Prop. 101 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

 • Innst. 430 L (2023-2024)

  Prop. 72 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.)

 • Innst. 429 L (2023-2024)

  Prop. 89 LS (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.)

 • Innst. 428 S (2023-2024)

  Prop. 89 LS (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

 • Innst. 427 L (2023-2024)

  Prop. 99 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i ekteskapsloven (forbud mot ekteskap mellom nære slektninger)

 • Innst. 426 S (2023-2024)

  Prop. 87 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forsvarsløftet – for Norges trygghet – Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

 • Innst. 425 S (2023-2024)

  Prop. 59 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringer i Forsvaret og andre saker

 • Innst. 424 S (2023-2024)

  Dokument 8:127 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om krav om kinesisk nedsalg i TikTok

 • Innst. 423 S (2023-2024)

  Dokument 8:152 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å fjerne subsidiene over statsbudsjettet til selfangst

 • Innst. 422 S (2023-2024)

  Dokument 8:131 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Roy Steffensen, Helge André Njåstad, Olaug Vervik Bollestad, Irene Ojala, Tobias Drevland Lund, Sveinung Stensland og Une Bastholm om gransking av Birgitte Tengs-saken

 • Innst. 420 S (2023-2024)

  Dokument 8:65 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å sikre at Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper som bryter grunnleggende arbeidstakerrettigheter

 • Innst. 418 S (2023-2024)

  Dokument 8:75 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi om endring av lov om foreldelse av fordringer

 • Innst. 417 S (2023-2024)

  Dokument 8:116 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri

 • Innst. 416 S (2023-2024)

  Dokument 8:119 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om å trekke Statens pensjonsfond utland ut av selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosettinger

 • Innst. 415 S (2023-2024)

  Dokument 8:123 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen

 • Innst. 414 S (2023-2024)

  Dokument 8:124 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, André N. Skjelstad og Ola Elvestuen om å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi

 • Innst. 413 S (2023-2024)

  Meld. St. 16 (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Brann- og redningsvesenet – Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet

 • Innst. 412 S (2023-2024)

  Meld. St. 15 (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Felles verdier – felles ansvar – Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

 • Innst. 411 S (2023-2024)

  Dokument 14 (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2023 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

 • Innst. 410 S (2023-2024)

  Dokument 8:130 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Ingrid Fiskaa om å tette skattehull

 • Innst. 409 S (2023-2024)

  Meld. St. 12 (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

 • Innst. 408 L (2023-2024)

  Prop. 83 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked)

 • Innst. 407 S (2023-2024)

  Dokument 8:143 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson og Seher Aydar om å la arbeidsfolk beholde mer av verdiene de skaper

 • Innst. 406 S (2023-2024)

  Dokument 8:151 S (2023–2024)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om utfasing av torv i hagejord

 • Innst. 405 S (2023-2024)

  Dokument 8:148 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Morten Wold, Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud om en bedre praksis for gravide kvinners møte med helsevesenet og praksis for innvilgelse av planlagt keisersnitt

 • Innst. 404 S (2023-2024)

  Dokument 8:147 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å bygge opp systemet for restaurering av natur og dyreliv i Norge i tråd med målsettingene i naturavtalen

 • Innst. 403 S (2023-2024)

  Dokument 8:145 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om forbud mot engangsgrill

 • Innst. 402 S (2023-2024)

  Dokument 8:146 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om å bevare og restaurere økosystemet i Oslofjorden

 • Innst. 401 S (2023-2024)

  Dokument 8:141 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Dagfinn Henrik Olsen og Per-Willy Amundsen om en bærekraftig reindriftsforvaltning

 • Innst. 400 S (2023-2024)

  Dokument 8:139 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland, Abid Raja og Guri Melby om å endre utlånsforskriften for å hjelpe flere førstegangskjøpere inn på boligmarkedet

 • Innst. 399 S (2023-2024)

  Dokument 8:137 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Sofie Marhaug om å stanse nedleggelsen av rusbehandlingsenheten ved Tronvik

 • Innst. 398 S (2023-2024)

  Dokument 8:136 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Marie Sneve Martinussen og Tobias Drevland Lund om å reservere anbud for ideelle aktører

 • Innst. 397 S (2023-2024)

  Dokument 8:135 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om bedre rammevilkår for oppstartsbedrifter og investeringer i teknologi

 • Innst. 396 S (2023-2024)

  Dokument 9 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Norges Banks representantskaps rapport til Stortinget for 2023

 • Innst. 395 S (2023-2024)

  Dokument 8:101 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Mímir Kristjánsson om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere

 • Innst. 394 S (2023-2024)

  Dokument 8:118 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Ove Trellevik, Tina Bru, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn om krav til erstatningskraft for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner

 • Innst. 393 L (2023-2024)

  Prop. 63 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (administrative reaksjonar, karantenetid før søknad om ny autorisasjon mv.)

 • Innst. 392 L (2023-2024)

  Prop. 61 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) – BERIKTIGET

 • Innst. 391 L (2023-2024)

  Prop. 67 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen)

 • Innst. 390 S (2023-2024)

  Prop. 66 LS (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 337/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/1808

 • Innst. 389 L (2023-2024)

  Prop. 62 L (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

 • Innst. 388 S (2023-2024)

  Dokument 8:125 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Dobak Kvensjø, Mathilde Tybring-Gjedde, Olve Grotle, Mahmoud Farahmand, Ola Elvestuen, Alfred Jens Bjørlo, Sveinung Rotevatn og Kjell Ingolf Ropstad om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi

 • Innst. 387 S (2023-2024)

  Meld. St. 9 (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 Vår felles helsetjeneste

 • Innst. 386 S (2023-2024)

  Dokument 8:117 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Terje Halleland, Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om å redusere bompengebelastningen i Ryfast

 • Innst. 385 S (2023-2024)

  Dokument 8:114 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund og Marie Sneve Martinussen om å stille alle utvisningssaker der barn er involvert, i bero

 • Innst. 384 S (2023-2024)

  Dokument 8:109 S (2023–2024) og Dokument 8:128 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Terje Halleland og Bård Hoksrud om deltakelse i EU-kommisjonens European Industrial Alliance on Small Modular Reactors (SMRs) og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om kjernekraft i Norge

 • Innst. 383 S (2023-2024)

  Dokument 8:106 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Birgit Oline Kjerstad og Lars Haltbrekken om konsesjon på datasentre

 • Innst. 382 S (2023-2024)

  Dokument 8:103 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, André N. Skjelstad, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Ola Elvestuen om en tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet

 • Innst. 381 L (2023-2024)

  Prop. 60 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i lov om tannhelsetjenesten mv. (rett til tannhelsetenester for unge vaksne, personar med rusmiddelavhengigheit mv.)

 • Innst. 380 L (2023-2024)

  Prop. 54 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (erstatning for skader under pålagt organisert trening mv.)

 • Innst. 379 S (2023-2024)

  Meld. St. 17 (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

 • Innst. 378 S (2023-2024)

  Meld. St. 20 (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Opptak til høgare utdanning

 • Innst. 377 S (2023-2024)

  Dokument 8:129 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug om å prioritere kraften strengere

 • Innst. 376 S (2023-2024)

  Dokument 8:142 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø, Henrik Asheim og Anna Molberg om å forebygge, dokumentere og slå ned på lønnstyveri, og hjelpe ofrene for arbeidslivskriminalitet

 • Innst. 375 S (2023-2024)

  Meld. St. 21 (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

 • Innst. 374 S (2023-2024)

  Meld. St. 18 (2023–2024)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Ein forbetra tilstand for villrein

 • Innst. 373 L (2023-2024)

  Prop. 100 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.)

 • Innst. 372 L (2023-2024)

  Prop. 90 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.)

 • Innst. 371 S (2023-2024)

  Dokument 8:150 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om en mer sirkulær byggenæring

 • Innst. 370 S (2023-2024)

  Dokument 8:149 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om å forhindre et folkemord på Gazastripen – BERIKTIGET

 • Innst. 369 S (2023-2024)

  Dokument 8:144 S (2023–2024)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om å starte forhandlinger med EU om forslag til medlemskapsavtale som legges fram for folkeavstemning

 • Innst. 368 S (2023-2024)

  Dokument 8:140 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Geir Jørgensen om å legge ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke

 • Innst. 367 S (2023-2024)

  Dokument 8:134 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Grete Wold og Kari Elisabeth Kaski om nattog til København

 • Innst. 366 S (2023-2024)

  Prop. 74 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter på finansmarkedsområdet

 • Innst. 365 L (2023-2024)

  Prop. 74 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon)

 • Innst. 364 L (2023-2024)

  Prop. 75 L (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven)

 • Innst. 363 S (2023-2024)

  Prop. 70 LS (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godtakelse av forordningene (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818 om interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer og forordning (EU) 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet m.fl. (videreutvikling av Schengen-regelverket)

 • Innst. 362 L (2023-2024)

  Prop. 70 LS (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interoperabilitet og visuminformasjonssystemet mv.)

 • Innst. 361 L (2023-2024)

  Prop. 77 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i el-tilsynsloven (hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mv.)

 • Innst. 359 L (2023-2024)

  Prop. 82 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

 • Innst. 358 S (2023-2024)

  Prop. 69 LS (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 154/2023 og 155/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2019/424, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2024, (EU) 2021/341 og (EU) 2019/1784

 • Innst. 357 L (2023-2024)

  Prop. 69 LS (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven)

 • Innst. 356 S (2023-2024)

  Prop. 85 LS (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

 • Innst. 355 L (2023-2024)

  Prop. 85 LS (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger)

 • Innst. 354 L (2023-2024)

  Prop. 80 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i rettsgebyrloven (justering av multiplikator for forliksklage og forkynning av betalingsoppmoding)

 • Innst. 353 L (2023-2024)

  Prop. 84 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i utlendingsloven (beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere)

 • Innst. 352 L (2023-2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Oppfølging av Dokument 21 (2020–2021) – bevisførsel om opplysning underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet – BERIKTIGET

 • Innst. 351 S (2023-2024)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av riksvalgstyret

 • Innst. 350 S (2023-2024)

  Meld. St. 24 (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

 • Innst. 348 L (2023-2024)

  Prop. 56 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

 • Innst. 347 L (2023-2024)

  Prop. 81 L (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringer i valgloven (offentliggjøring av valgresultater og valgdagsmålinger på valgdagen)

 • Innst. 346 S (2023-2024)

  Dokument 8:110 S (2023–2024)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen, Frank Edvard Sve og Silje Hjemdal om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk

 • Innst. 345 S (2023-2024)

  Dokument 8:112 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik og André N. Skjelstad om en ferdigbehandling av Nasjonal ramme for vindkraft

 • Innst. 344 S (2023-2024)

  Dokument 8:113 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby og Sveinung Rotevatn om innføring av et årlig mål for reduksjon av avskoging i Norge

 • Innst. 343 L (2023-2024)

  Prop. 57 L (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering)

 • Innst. 342 S (2023-2024)

  Dokument 4 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2023 fra Sivilombudet

 • Innst. 341 S (2023-2024)

  Dokument 7 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om EOS-utvalgets årsmelding 2023

 • Innst. 340 S (2023-2024)

  Dokument 5 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for 2023

 • Innst. 339 S (2023-2024)

  Dokument 8:121 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Birgit Oline Kjerstad om stans av nye hyttefelt

 • Innst. 338 S (2023-2024)

  Dokument 8:122 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om å ta bedre vare på matjorda

 • Innst. 337 S (2023-2024)

  Dokument 6 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Menneskerettighetene i Norge 2023 – NIMs årsmelding

 • Innst. 336 S (2023-2024)

  Prop. 68 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy i Rogaland

 • Innst. 335 L (2023-2024)

  Prop. 65 L (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i privatskolelova (ny tilskuddsmodell for private grunnskoler)

 • Innst. 334 S (2023-2024)

  Dokument 8:126 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud og Marius Arion Nilsen om bedre rammebetingelser for veteran- og entusiastkjøretøy

 • Innst. 333 S (2023-2024)

  Prop. 88 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Rogaland og forskotering i vegsaker

 • Innst. 332 L (2023-2024)

  Prop. 86 L (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

 • Innst. 331 L (2023-2024)

  Prop. 79 L (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om endringer i viltloven mv. (endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovvedtak om nydyrking og nedbygging av myr)

 • Innst. 330 S (2023-2024)

  Meld. St. 19 (2023–2024)

  Innstilling frå utdannings- og forskingskomiteen om Profesjonsnære utdanningar over heile landet

 • Innst. 329 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli– 31. desember 2023

 • Innst. 328 S (2023-2024)

  Dokument 8:99 S (2023–2024) og Dokument 8:120 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om reell rett til gjenforeining med familie i Gaza og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om at søknader om innreise fra palestinere på Gaza med tilknytning til Norge behandles på humanitært grunnlag

 • Innst. 327 S (2023-2024)

  Meld. St. 13 (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Bustadmeldinga – Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet

 • Innst. 326 L (2023-2024)

  Prop. 78 L (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.)

 • Innst. 325 S (2023-2024)

  Prop. 73 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 2. februar 2024 om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (inkludering av nye omforente områder)

 • Innst. 324 S (2023-2024)

  Dokument 3:13 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene

 • Innst. 323 L (2023-2024)

  Prop. 55 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i finansavtaleloven mv. (forbrukeres rett til kontant betaling mv.)

 • Innst. 322 S (2023-2024)

  Dokument 8:107 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Birgit Oline Kjerstad og Grete Wold om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri

 • Innst. 321 S (2023-2024)

  Dokument 8:98 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr

 • Innst. 320 S (2023-2024)

  Dokument 8:96 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Wold, Christian Tybring-Gjedde, Silje Hjemdal og Per-Willy Amundsen om konkrete tiltak mot æreskriminalitet

 • Innst. 319 S (2023-2024)

  Dokument 3:12 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene

 • Innst. 318 S (2023-2024)

  Dokument 3:11 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Informasjonssikkerhet i forskning innenfor kunnskapssektoren

 • Innst. 317 S (2023-2024)

  Dokument 3:10 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av sømløse kollektivreiser

 • Innst. 316 S (2023-2024)

  Redegjørelser av justis- og beredskapsministeren om NSM- saken og Dokument 1 (2023–2024) –Tillegg 1

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelser av justis- og beredskapsministeren om NSM-saken og Riksrevisjonens gjennomgang av Låneopptak hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Innst. 314 S (2023-2024)

  Dokument 12:39 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Peter Frølich om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91 (om domstolkommisjonens forslag til et helhetlig grunnlovsvern for domstolene)

 • Innst. 313 S (2023-2024)

  Dokument 8:76 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om en ny arealpolitikk for å stanse nedbygging av norsk natur

 • Innst. 312 S (2023-2024)

  Dokument 8:132 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold og Mona Fagerås om å styrke yrkesfagopplæringen

 • Innst. 311 S (2023-2024)

  Dokument 8:138 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om å føre økonomisk tilsyn med kommersielle barnehagekjeder på konsernnivå

 • Innst. 310 S (2023-2024)

  Dokument 8:133 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Grete Wold om trygge barnehager og skoler

 • Innst. 309 S (2023-2024)

  Dokument 12:25 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen på vegne av Carl I. Hagen om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven)

 • Innst. 308 S (2023-2024)

  Dokument 12:15 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Audun Lysbakken om ny § 107 (rett til bolig)

 • Innst. 307 S (2023-2024)

  Dokument 12:8 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Svein Harberg, Magne Rommetveit, Eva Kristin Hansen, Bente Stein Mathisen, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten)

 • Innst. 306 S (2023-2024)

  Dokument 12:21 (2019–2020)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om endring i § 112 (vern av dyrka og dyrkande mark)

 • Innst. 305 S (2023-2024)

  Dokument 12:33 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Trine Skei Grande og Carl-Erik Grimstad om endring i § 100 (legge inn ordet «religion» i bestemmelsen)

 • Innst. 304 S (2023-2024)

  Dokument 12:36 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Jette F. Christensen, Lene Vågslid og Martin Kolberg om ny § 113 a (om begrensning i menneskerettighetene)

 • Innst. 303 S (2023-2024)

  Dokument 12:9 (2019–2020) og Dokument 12:40 (2019–2020)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Bente Stein Mathisen, Nils T. Bjørke og Terje Breivik om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser) og Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Lars Haltbrekken og Mona Fagerås om ny § 112 a (om at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode)

 • Innst. 302 S (2023-2024)

  Dokument 12:3 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykke ved utnevning av dommere til Høyesterett)

 • Innst. 301 S (2023-2024)

  Dokument 12:2 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet)

 • Innst. 300 S (2023-2024)

  Dokument 12:34 (2019–2020) og Dokument 12:37 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Carl-Erik Grimstad og Trine Skei Grande om ny § 113 b (derogasjon fra menneskerettighetene) og Grunnlovsforslag fra Jette F. Christensen, Lene Vågslid og Martin Kolberg om ny § 113 b (grunnlovfesting av derogasjon)

 • Innst. 299 S (2023-2024)

  Prop. 49 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 157/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1239 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip

 • Innst. 298 S (2023-2024)

  Dokument 8:104 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Tor André Johnsen, Marius Arion Nilsen og Bård Hoksrud om videreutvikling av veireformen

 • Innst. 297 S (2023-2024)

  Dokument 8:93 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Ane Breivik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om en langtidsplan for Norges digitale infrastruktur

 • Innst. 296 S (2023-2024)

  Dokument 8:108 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Freddy André Øvstegård og Kirsti Bergstø om å begrense innleie i helse- og omsorgssektoren

 • Innst. 295 L (2023-2024)

  Prop. 76 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (rammer for overtredelsesgebyr)

 • Innst. 294 S (2023-2024)

  Prop. 71 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2024 av 15. mars 2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/2418 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA)

 • Innst. 293 S (2023-2024)

  Prop. 51 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) nr. 1286/2014, (EU) 2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261

 • Innst. 292 L (2023-2024)

  Prop. 51 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven)

 • Innst. 291 L (2023-2024)

  Prop. 92 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner – (refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet)

 • Innst. 290 L (2023-2024)

  Prop. 64 L (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i fagskoleloven (institusjonsakkreditering for fagskoler mv.)

 • Innst. 289 S (2023-2024)

  Dokument 8:105 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henrik Asheim, Anna Molberg, Aleksander Stokkebø, Mudassar Kapur, Sveinung Rotevatn og Dag-Inge Ulstein om å innføre inkluderingsmål i statlig og kommunalt arbeidsliv

 • Innst. 288 S (2023-2024)

  Dokument 8:97 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om å sikre at norsk kommersielt skogbruk bidrar til å nå målene i naturavtalen

 • Innst. 287 S (2023-2024)

  Dokument 8:94 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifeldt og Irene Ojala om å følge opp Stortingets og regjeringens føringer om spesialisthelsetjenestene i Alta og stoppe nedbyggingen av dagkirurgi-tilbudet ved Klinikk Alta

 • Innst. 286 S (2023-2024)

  Dokument 8:90 S (2023–2024)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å øke bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe

 • Innst. 285 S (2023-2024)

  Meld. St. 10 (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2024 og fisket etter avtalane i 2022 og 2023

 • Innst. 284 S (2023-2024)

  Dokument 8:87 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ane Breivik, Abid Raja, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å gi flere mulighet til å få barn

 • Innst. 283 L (2023-2024)

  Prop. 58 L (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.)

 • Innst. 282 L (2023-2024)

  Prop. 52 L (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgang til innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret)

 • Innst. 281 L (2023-2024)

  Prop. 47 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

 • Innst. 280 S (2023-2024)

  Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppfølgingen av 25. juni-rapporten og Dokument 7:1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppfølgingen av 25. juni-rapporten og Særskilt melding til Stortinget om Etterretningstjenestens rolle i 25. juni-saken

 • Innst. 279 S (2023-2024)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

 • Innst. 278 S (2023-2024)

  Dokument 8:74 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar og Marie Sneve Martinussen om bedre forebygging og bekjempelse av vold mot og drap av kvinner

 • Innst. 277 S (2023-2024)

  Dokument 8:77 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Birgit Oline Kjerstad og Ingvild Wetrhus Thorsvik om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap

 • Innst. 276 L (2023-2024)

  Prop. 53 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser)

 • Innst. 275 L (2023-2024)

  Prop. 45 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

 • Innst. 274 S (2023-2024)

  Dokument 8:52 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Morten Wold og Bård Hoksrud om å stanse videre innføring av Helseplattformen og vurdere andre alternativer der den er tatt i bruk

 • Innst. 273 L (2023-2024)

  Prop. 42 L (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

 • Innst. 272 S (2023-2024)

  Dokument 8:70 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Dagfinn Henrik Olsen om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene

 • Innst. 271 S (2023-2024)

  Dokument 8:81 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Tina Bru, Mahmoud Farahmand, Tage Pettersen, Erna Solberg og Mari Holm Lønseth om å nedsette en æreskriminalitetskommisjon

 • Innst. 270 S (2023-2024)

  Dokument 8:80 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Morten Wold, Bård Hoksrud, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om umiddelbar økning i finansieringen av politiet

 • Innst. 269 S (2023-2024)

  Dokument 8:82 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Olaug Vervik Bollestad, Sandra Bruflot, Kjell Ingolf Ropstad, Erna Solberg og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å sikre valgfrihet og kvalitet i rusbehandling

 • Innst. 268 S (2023-2024)

  Dokument 8:86 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Ane Breivik og Abid Raja om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter

 • Innst. 267 S (2023-2024)

  Dokument 8:95 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde om å styrke kampen mot antisemittisme

 • Innst. 266 S (2023-2024)

  Dokument 8:100 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Lars Haltbrekken, Ola Elvestuen, Une Bastholm, Kjell Ingolf Ropstad og Irene Ojala om å sikre uavhengige utredninger av naturverdier og naturpåvirkning

 • Innst. 265 S (2023-2024)

  Dokument 8:102 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å ta tilbake kontrollen over leiemarkedet

 • Innst. 264 S (2023-2024)

  Meld. St. 7 (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

 • Innst. 263 S (2023-2024)

  Dokument 8:92 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om et lærebokløft og mindre og bedre regulert skjermbruk i skolen

 • Innst. 262 S (2023-2024)

  Dokument 8:91 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad og Sylvi Listhaug om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

 • Innst. 261 S (2023-2024)

  Dokument 8:85 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise

 • Innst. 260 S (2023-2024)

  Dokument 8:84 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om forbud mot hawala-virksomhet

 • Innst. 259 S (2023-2024)

  Prop. 36 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024–2028) Trygghet for alle

 • Innst. 258 S (2023-2024)

  Meld. St. 11 (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

 • Innst. 257 S (2023-2024)

  Dokument 8:89 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om utbedring av Veibustkrysset på E39

 • Innst. 256 S (2023-2024)

  Dokument 8:88 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Liv Kari Eskeland og Erlend Larsen om revisjon av Norges dronestrategi

 • Innst. 255 S (2023-2024)

  Meld. St. 8 (2023–2024)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Nansen-programmet for Ukraina

 • Innst. 254 S (2023-2024)

  Dokument 8:64 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Terje Halleland, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Marius Arion Nilsen, Morten Wold og Erlend Wiborg om ytterligere tiltak for å bekjempe vold og trusler i norsk skole

 • Innst. 253 L (2023-2024)

  Prop. 40 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat)

 • Innst. 252 S (2023-2024)

  Dokument 8:57 S (2023–2024)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Erna Solberg, Ove Trellevik, Anna Molberg, Sveinung Stensland, Anne Kristine Linnestad og Mathilde Tybring-Gjedde om tiltak for å forberede Norge på en mulig flyktningkrise

 • Innst. 251 S (2023-2024)

  Dokument 8:56 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om opprettelse av asylmottak i tredjeland

 • Innst. 250 L (2023-2024)

  Prop. 32 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (utvisning på grunn av omgåelsesekteskap)

 • Innst. 249 S (2023-2024)

  Prop. 44 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E134 Røldal–Seljestad i Vestland og kostnadsramme for E6 Megården–Sommerset i Nordland

 • Innst. 248 S (2023-2024)

  Prop. 38 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning (videreutvikling av Schengen-regelverket) og inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler for ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk, som en del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning, for perioden 2021–2027

 • Innst. 247 S (2023-2024)

  Dokument 8:71 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om en rausere pleiepengeordning

 • Innst. 246 S (2023-2024)

  Dokument 8:72 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Bård Hoksrud, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om å sikre krigsseilerne en verdig alderdom

 • Innst. 245 S (2023-2024)

  Dokument 8:73 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Dagfinn Henrik Olsen, Tor André Johnsen og Himanshu Gulati om å oppheve forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

 • Innst. 244 S (2023-2024)

  Dokument 13 (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2023

 • Innst. 242 S (2023-2024)

  Dokument 17 (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd 2023

 • Innst. 241 S (2023-2024)

  Dokument 8:78 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om bynasjonalparker

 • Innst. 240 S (2023-2024)

  Dokument 8:79 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om endringer i jernbanereformen

 • Innst. 239 S (2023-2024)

  Meld. St. 4 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2022–2023

 • Innst. 238 L (2023-2024)

  Prop. 50 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS

 • Innst. 237 L (2023-2024)

  Prop. 43 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

 • Innst. 236 L (2023-2024)

  Prop. 41 L (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.)

 • Innst. 235 S (2023-2024)

  Dokument 8:67 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold og Himanshu Gulati om ny vurdering av nivået på alternativkostnad for prioriteringsbeslutninger med hensyn til helse- og omsorgstjenester og om å prisjustere dagens alternativkostnad

 • Innst. 234 S (2023-2024)

  Dokument 8:66 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold og Bård Hoksrud om å styrke logopeddekningen

 • Innst. 233 S (2023-2024)

  Meld. St. 6 (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

 • Innst. 232 L (2023-2024)

  Prop. 37 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger)

 • Innst. 231 L (2023-2024)

  Prop. 35 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon)

 • Innst. 230 L (2023-2024)

  Prop. 46 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

 • Innst. 229 S (2023-2024)

  Dokument 8:63 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik om vern av naturskog og gammelskog

 • Innst. 228 S (2023-2024)

  Dokument 8:46 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Anne Kristine Linnestad, Margret Hagerup, Sveinung Stensland og Svein Harberg om Norges neste steg for kunstig intelligens

 • Innst. 227 S (2023-2024)

  Dokument 8:35 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Kristine Linnestad, Mudassar Kapur, Mari Holm Lønseth og Liv Kari Eskeland om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

 • Innst. 226 S (2023-2024)

  Dokument 8:30 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Grunde Almeland om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge

 • Innst. 225 S (2023-2024)

  Dokument 8:22 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om lovhjemmel til å hindre etablering og drift av integreringshemmende virksomhet

 • Innst. 224 S (2023-2024)

  Dokument 8:83 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Ingrid Fiskaa, Marian Hussein og Kirsti Bergstø om mulighet for utestengelse av Israel fra Eurovision Song Contest

 • Innst. 223 S (2023-2024)

  Dokument 8:69 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Dagfinn Henrik Olsen og Himanshu Gulati om å oppheve godkjenning av endret veinormal

 • Innst. 222 S (2023-2024)

  Dokument 8:68 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk

 • Innst. 221 S (2023-2024)

  Dokument 8:59 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen

 • Innst. 220 S (2023-2024)

  Meld. St. 5 (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om En motstandsdyktig helseberedskap – Fra pandemi til krig i Europa

 • Innst. 219 S (2023-2024)

  Dokument 8:55 S (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Marian Hussein om forutsigbarhet for frivilligheten

 • Innst. 218 S (2023-2024)

  Dokument 8:31 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om en ny handlingsplan mot antisemittisme

 • Innst. 216 S (2023-2024)

  Dokument 8:60 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Kathy Lie om å styrke rettssikkerheten til barn i konflikt med loven

 • Innst. 215 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv.

 • Innst. 214 S (2023-2024)

  Dokument 8:58 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å stenge ned oljefeltene Brage, Statfjord, Ula og Draugen

 • Innst. 213 S (2023-2024)

  Dokument 8:54 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stoppe veksten av private helseforsikringer og unngå amerikanisering av helsevesenet

 • Innst. 212 L (2023-2024)

  Prop. 6 L (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

 • Innst. 211 S (2023-2024)

  Dokument 8:11 S (2023–2024) unntatt pkt. 1 og 2

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om mer åpenhet i offentlige organer

 • Innst. 209 S (2023-2024)

  Dokument 8:62 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

 • Innst. 208 S (2023-2024)

  Dokument 3:2 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2022

 • Innst. 207 S (2023-2024)

  Dokument 8:1 S (2023–2024), punktene 1–6

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet

 • Innst. 206 S (2023-2024)

  Dokument 8:4 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Seher Aydar om å bevare søndagen som en annerledesdag

 • Innst. 205 S (2023-2024)

  Dokument 8:34 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om å redusere søppeleksporten

 • Innst. 204 L (2023-2024)

  Prop. 13 L (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (utdelinger fra finansforetak mv.)

 • Innst. 203 S (2023-2024)

  Dokument 8:37 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Marie Sneve Martinussen og Geir Jørgensen om en rettferdig og planmessig omstilling til lavutslippssamfunnet

 • Innst. 202 S (2023-2024)

  Dokument 8:39 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kathy Lie, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om ein tiltakspakke for einslege mindreårige asylsøkjarar

 • Innst. 201 L (2023-2024)

  Prop. 39 L (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportloven (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje)

 • Innst. 200 S (2023-2024)

  Dokument 3:8 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

 • Innst. 199 S (2023-2024)

  Dokument 3:6 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av utnyttelse av IT-systemer på sykehus

 • Innst. 198 S (2023-2024)

  Dokument 3:7 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

 • Innst. 197 S (2023-2024)

  Dokument 8:41 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad om trygge boliger for alle

 • Innst. 196 S (2023-2024)

  Dokument 8:44 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Alf Erik Bergstøl Andersen om å ikke ha bedre ytelser for flyktninger i Norge enn i Danmark og Sverige

 • Innst. 195 S (2023-2024)

  Dokument 8:51 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om bedring av arbeidsvilkår i luftfarten

 • Innst. 194 S (2023-2024)

  Dokument 8:53 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om en norsk antikorrupsjonsetat

 • Innst. 193 L (2023-2024)

  Prop. 33 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

 • Innst. 192 S (2023-2024)

  Dokument 8:61 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Abid Raja, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Freddy André Øvstegård, Grete Wold og Kathy Lie om å styrke tolketjenesten

 • Innst. 191 S (2023-2024)

  Dokument 8:247 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av innhold og reklame rettet mot barn

 • Innst. 190 L (2023-2024)

  Prop. 31 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet

 • Innst. 189 S (2023-2024)

  Dokument 8:49 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold og Freddy André Øvstegård om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring

 • Innst. 188 S (2023-2024)

  Dokument 8:45 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn

 • Innst. 187 S (2023-2024)

  Dokument 8:42 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Jan Tore Sanner, Tage Pettersen, Mari Holm Lønseth, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Anne Kristine Linnestad om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene

 • Innst. 186 S (2023-2024)

  Dokument 8:38 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski om at ny sykehusstruktur i Helse Nord vedtas av Stortinget

 • Innst. 185 S (2023-2024)

  Dokument 8:25 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å innføre mobilforbud i skolen

 • Innst. 184 S (2023-2024)

  Dokument 8:23 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Naomi Wessel om styrking av bemanningsnormen i barnehagene

 • Innst. 183 S (2023-2024)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

 • Innst. 182 S (2023-2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2020

 • Innst. 181 S (2023-2024)

  Dokument 8:48 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om anerkjennelse av Den islamske statens angrep på jesidiene som et folkemord og norsk støtte til rehabilitering av de overlevende ofrene

 • Innst. 180 S (2023-2024)

  Dokument 8:33 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Alfred Jens Bjørlo om mer fleksible og fremtidsrettede arbeidstidsordninger

 • Innst. 179 S (2023-2024)

  Dokument 3:5 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

 • Innst. 178 S (2023-2024)

  Prop. 7 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjennelse av protokoll av 17. juni 2022 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om fiskerisubsidier)

 • Innst. 177 S (2023-2024)

  Dokument 3:1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

 • Innst. 176 S (2023-2024)

  Dokument 1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

 • Innst. 174 S (2023-2024)

  Dokument 8:18 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes, Margret Hagerup og Tone Wilhelmsen Trøen om fornyelse av karriereveiledningen i skolen – BERIKTIGET

 • Innst. 175 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2023

 • Innst. 173 S (2023-2024)

  Dokument 3:4 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

 • Innst. 172 S (2023-2024)

  Dokument 3:3 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet samt kryptovaluta

 • Innst. 171 S (2023-2024)

  Dokument 8:32 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Kari-Anne Jønnes, Mahmoud Farahmand, Olve Grotle og Trond Helleland om å sikre bedre betingelser for næringsliv i statsallmenningene

 • Innst. 170 S (2023-2024)

  Dokument 8:36 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om tiltak for å bedre helsen til oppdrettsfisk

 • Innst. 169 L (2023-2024)

  Prop. 126 L (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

 • Innst. 168 S (2023-2024)

  Dokument 8:47 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Ingrid Fiskaa og Stine Westrum om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Palestina

 • Innst. 167 S (2023-2024)

  Dokument 8:9 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson og Tobias Drevland Lund om en redningspakke for norske bankkunder

 • Innst. 166 S (2023-2024)

  Dokument 8:28 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Andreas Sjalg Unneland og Mona Fagerås om å sikre beredskap og driftsstabilitet på norsk jernbane

 • Innst. 165 S (2023-2024)

  Dokument 8:8 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Geir Jørgensen, Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om å stanse vindkraftutbygging i reinbeiteområder frem til menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert

 • Innst. 164 S (2023-2024)

  Dokument 8:10 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om å måle og redusere klimagassutslipp fra forbruk

 • Innst. 163 S (2023-2024)

  Dokument 8:3 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Mímir Kristjánsson om tiltak mot strømpriskrisen

 • Innst. 162 S (2023-2024)

  Meld. St. 25 (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

 • Innst. 161 S (2023-2024)

  Meld. St. 26 (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn

 • Innst. 160 S (2023-2024)

  Prop. 29 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven) – S-delen

 • Innst. 159 L (2023-2024)

  Prop. 29 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

 • Innst. 158 S (2023-2024)

  Prop. 25 S (2023-2024) kap. 2440 og 5440 og Prop. 26 S (2023-2024) unntatt kap. 1812 og 4812

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innst. 157 S (2023-2024)

  Prop. 21 S (2023–2024) unntatt kap. 1429

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet

 • Innst. 156 S (2023-2024)

  Dokument 8:6 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski om å regulere banknæringen til forbrukernes beste

 • Innst. 155 S (2023-2024)

  Dokument 8:21 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om å stanse elektrifisering av Melkøya

 • Innst. 154 S (2023-2024)

  Dokument 8:24 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Wold og Erlend Wiborg om effektivisering av bilstøtteordningen i Nav

 • Innst. 153 S (2023-2024)

  Dokument 8:201 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om en opptrappingsplan for barnetrygden

 • Innst. 152 S (2023-2024)

  Dokument 8:232 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Marian Hussein om demokratisk kunstig intelligens

 • Innst. 151 S (2023-2024)

  Dokument 8:273 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om kunnskap om og veiledning i bruk av kunstig intelligens

 • Innst. 150 S (2023-2024)

  Prop. 30 S (2023–2024) og Prop. 34 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2023 med tillegg (Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ny saldering)

 • Innst. 149 L (2023-2024)

  Prop. 137 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

 • Innst. 148 S (2023-2024)

  Dokument 8:26 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Naomi Wessel om ivaretakelse av veteraner

 • Innst. 147 S (2023-2024)

  Dokument 8:29 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Marian Hussein, Andreas Sjalg Unneland og Kirsti Bergstø om norsk støtte til etterforsking av krigsbrotsverk på Gaza, Vestbreidda og i Israel

 • Innst. 146 S (2023-2024)

  Prop. 16 S (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

 • Innst. 145 S (2023-2024)

  Prop. 23 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Innst. 144 S (2023-2024)

  Prop. 18 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet

 • Innst. 143 S (2023-2024)

  Prop. 19 S (2023–2024) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490 samt romertall IV

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

 • Innst. 142 S (2023-2024)

  Prop. 27 S (2023–2024), Prop. 22 S (2023–2024) kap. 541 og 542 og Prop. 25 S (2023–2024) kap. 916 og romertall III til kap. 916

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innst. 141 S (2023-2024)

  Prop. 21 S (2023–2024) kap. 1429

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet, kap. 1429 Riksantikvaren

 • Innst. 140 S (2023-2024)

  Dokument 8:1 S (2023–2024), punkt 7

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet

 • Innst. 139 S (2023-2024)

  Prop. 15 S (2023–2024) unntatt kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672, Prop. 22 S (2023–2024) kap. 505, 3505, 3506, 3507 og 5607, Prop. 25 S (2023–2024) kap. 2540, og Prop. 26 S (2023–2024) kap. 1812 og 4812

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet kap. 352, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet – BERIKTIGET

 • Innst. 138 S (2023-2024)

  Dokument 8:40 S (2023–2024) og Dokument 8:50 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø, Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes om ei sanksjonspakke mot Israels folkerettsstridige krig mot Gaza og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stine Westrum, Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Hege Bae Nyholt om straffetiltak mot Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza

 • Innst. 137 S (2023-2024)

  Prop. 20 S (2023–2024), Prop. 24 S (2023–2024) kap. 1137, Prop. 25 S (2023–2024) kap. 920, 923, 926, 3923 og 3926

  Innstilling frå utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innst. 136 S (2023-2024)

  Prop. 28 S (2023–2024) og Prop. 19 S (2023–2024) kap. 480 post 50

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Utanriksdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 480 post 50

 • Innst. 135 S (2023-2024)

  Dokument 8:19 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Ludvig Thorheim, Mathilde Tybring-Gjedde, Ove Trellevik, Liv Kari Eskeland, Aleksander Stokkebø, Erlend Svardal Bøe og Nikolai Astrup om en mer ambisiøs havvindpolitikk

 • Innst. 134 S (2023-2024)

  Dokument 8:2 S (2023–2024) og Dokument 8:11 S (2023–2024) punkt 1 og 2

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om regler for mer innsyn, åpenhet og tillit og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om mer åpenhet i offentlige organer

 • Innst. 133 S (2023-2024)

  Prop. 17 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet

 • Innst. 132 S (2023-2024)

  Dokument 8:27 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om stans i mottak av kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina vedvarer

 • Innst. 130 L (2023-2024)

  Prop. 9 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024)

 • Innst. 129 L (2023-2024)

  Prop. 14 L (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skattereglene for barnepensjon mv.

 • Innst. 128 S (2023-2024)

  Prop. 19 S (2023–2024) kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

 • Innst. 127 S (2023-2024)

  Prop. 15 S (2023–2024), kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet – BERIKTIGET 2

 • Innst. 126 S (2023-2024)

  Prop. 22 S (2023–2024) unntatt kap. 505, 541, 542, 3505, 3506, 3507 og 5607

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Innst. 123 S (2023-2024)

  Prop. 25 S (2023 –2024), unntatt kap. 916, romertall III kap. 916, 920, 923, 926, 3923, 3926, 2440, 5440 og 2540

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet – BERIKTIGET

 • Innst. 122 S (2023-2024)

  Prop. 24 S (2023–2024), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet

 • Innst. 121 L (2023-2024)

  Prop. 12 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (hjemmel for registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere)

 • Innst. 120 S (2023-2024)

  Dokument 8:17 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Freddy André Øvstegård og Cato Brunvand Ellingsen om å endre begrepsbruk i norsk lovverk i tråd med CRPD

 • Innst. 119 S (2023-2024)

  Prop. 131 LS (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 i EØS-avtalen

 • Innst. 118 L (2023-2024)

  Prop. 131 LS (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret)

 • Innst. 116 S (2023-2024)

  Dokument 8:43 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp

 • Innst. 115 S (2023-2024)

  Dokument 8:260 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Anne Kristine Linnestad og Tage Pettersen om å skape et mer demensvennlig samfunn

 • Innst. 114 S (2023-2024)

  Dokument 8:262 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Morten Wold, Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og Silje Hjemdal om å tilby MS-pasienter stamcellebehandling på norske sykehus

 • Innst. 113 L (2023-2024)

  Prop. 11 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning)

 • Innst. 112 S (2023-2024)

  Meld. St. 24 (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Fellesskap og meistring – Bu trygt heime

 • Innst. 111 L (2023-2024)

  Prop. 127 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)

 • Innst. 110 S (2023-2024)

  Meld. St. 27 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida

 • Innst. 109 S (2023-2024)

  Dokument 8:239 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Roy Steffensen, Silje Hjemdal og Helge André Njåstad om en bedre politikk for anskaffelse, bytte og eie av bolig

 • Innst. 108 S (2023-2024)

  Meld. St. 23 (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

 • Innst. 107 S (2023-2024)

  Dokument 8:269 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å rive færre og gjenbruke flere bygninger for en mer miljø- og klimavennlig byggenæring

 • Innst. 106 S (2023-2024)

  Dokument 8:263 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Erna Solberg, Anne Kristine Linnestad, Mari Holm Lønseth og Liv Kari Eskeland om et boligmarked med muligheter for alle

 • Innst. 105 L (2023-2024)

  Prop. 132 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

 • Innst. 104 S (2023-2024)

  Meld. St. 28 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Gode bysamfunn med små skilnader

 • Innst. 103 S (2023-2024)

  Dokument 8:14 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Bengt Rune Strifeldt og Christian Tybring-Gjedde om adgang til å tilbakekalle retten til å seile under norsk flagg, av hensyn til nasjonale interesser

 • Innst. 102 S (2023-2024)

  Prop. 4 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer mv. (gjødselforordningen)

 • Innst. 101 S (2023-2024)

  Prop. 5 LS (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

 • Innst. 100 L (2023-2024)

  Prop. 5 LS (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia)

 • Innst. 99 S (2023-2024)

  Prop. 8 S (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet (tilleggsløyving til det statlege barnevernet)

 • Innst. 98 S (2023-2024)

  Dokument 8:20 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rauand Ismail om å opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk

 • Innst. 97 S (2023-2024)

  Dokument 3:14 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

 • Innst. 96 S (2023-2024)

  Dokument 8:134 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Kristoffer Robin Haug om endring av straffeloven § 185, «rasismeparagrafen», og et tryggere offentlig ytringsrom

 • Innst. 95 S (2023-2024)

  Dokument 8:226 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Abid Raja om å bedre psykisk helsetilbud for innsatte i fengsel

 • Innst. 94 S (2023-2024)

  Dokument 3:11 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

 • Innst. 93 S (2023-2024)

  Dokument 8:246 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Erna Solberg, Sveinung Stensland og Mudassar Kapur om bedre forebygging av og mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering

 • Innst. 92 S (2023-2024)

  Dokument 3:13 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021

 • Innst. 91 L (2023-2024)

  Prop. 124 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

 • Innst. 90 S (2023-2024)

  Dokument 8:258 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Ingunn Foss og Jan Tore Sanner om styrket kamp mot negativ sosial kontroll

 • Innst. 89 L (2023-2024)

  Prop. 128 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud)

 • Innst. 88 S (2023-2024)

  Prop. 140 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/621

 • Innst. 87 L (2023-2024)

  Prop. 140 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last)

 • Innst. 86 L (2023-2024)

  Prop. 139 L (2022–2023), Dokument 8:7 S (2023–2024) og Dokument 8:13 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll) og to representantforslag om gjeng- og organisert kriminalitet. – BERIKTIGET

 • Innst. 85 S (2023-2024)

  Dokument 8:12 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Himanshu Gulati om å avvise avgift på bompengebrikke

 • Innst. 84 S (2023-2024)

  Prop. 3 LS (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/957 (om endring av MRV-forordningen) og direktiv (EU) 2023/959 (om endringer i klimakvotedirektivet og beslutning om markedsstabilitetsreserven) m.m.

 • Innst. 83 L (2023-2024)

  Prop. 3 LS (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.)

 • Innst. 82 L (2023-2024)

  Prop. 10 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi)

 • Innst. 81 S (2023-2024)

  Dokument 8:5 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige

 • Innst. 80 L (2023-2024)

  Prop. 138 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring)

 • Innst. 79 S (2023-2024)

  Prop. 109 LS (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881

 • Innst. 78 L (2023-2024)

  Prop. 109 LS (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven)

 • Innst. 77 S (2023-2024)

  Dokument 8:245 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om hvordan man skal få fart på den grønne omstillingen i Norge

 • Innst. 76 S (2023-2024)

  Dokument 3:12 (2022–2023)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonen si undersøking Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

 • Innst. 75 S (2023-2024)

  Dokument 8:249 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Marie Sneve Martinussen om å sikre anstendig sosialhjelp til alle som trenger det

 • Innst. 74 S (2023-2024)

  Dokument 8:236 S (2022–2023) og Dokument 8:250 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å sikre nasjonal kontroll over mineralressursene på Fensfeltet – BERIKTIGET

 • Innst. 73 S (2023-2024)

  Dokument 8:251 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

 • Innst. 72 S (2023-2024)

  Dokument 8:252 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om alltid å utrede alternativer til luftledning ved utbygging av sentralnettet

 • Innst. 71 S (2023-2024)

  Dokument 8:257 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen og Frank Edvard Sve om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring

 • Innst. 70 S (2023-2024)

  Dokument 8:259 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø og Freddy André Øvstegård om å forsterke innleieregelverket

 • Innst. 69 S (2023-2024)

  Dokument 8:255 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Guri Melby om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene

 • Innst. 68 S (2023-2024)

  Dokument 8:234 S (2022–2023) og Dokument 8:274 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Roy Steffensen, Bård Hoksrud og Silje Hjemdal om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Sveinung Rotevatn om å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon

 • Innst. 67 S (2023-2024)

  Dokument 8:272 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om en effektiv og trygg hverdag for myke trafikanter

 • Innst. 66 S (2023-2024)

  Dokument 8:271 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om tiltak for å reetablere livskraftige fiskebestander i Oslofjorden

 • Innst. 65 S (2023-2024)

  Dokument 8:270 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad om obligatorisk ID-merking av katter

 • Innst. 64 S (2023-2024)

  Dokument 8:268 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Marie Sneve Martinussen om eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen

 • Innst. 63 S (2023-2024)

  Dokument 8:267 S (2022–2023)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om å avvikle E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)

 • Innst. 62 S (2023-2024)

  Dokument 8:264 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet

 • Innst. 61 S (2023-2024)

  Dokument 8:261 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Sveinung Rotevatn om etablering av et sosialt investeringsfond

 • Innst. 60 L (2023-2024)

  Prop. 130 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

 • Innst. 59 L (2023-2024)

  Prop. 129 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip)

 • Innst. 58 L (2023-2024)

  Prop. 135 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)

 • Innst. 57 S (2023-2024)

  Prop. 136 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34

 • Innst. 56 S (2023-2024)

  Dokument 8:230 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie og Cato Brunvand Ellingsen om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

 • Innst. 55 S (2023-2024)

  Dokument 8:248 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Bjørnar Moxnes og Tobias Drevland Lund om tilbakekjøp av velferdseiendommer

 • Innst. 54 S (2023-2024)

  Dokument 8:231 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om en human ruspolitikk i norske kommuner

 • Innst. 53 S (2023-2024)

  Dokument 8:235 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cato Brunvand Ellingsen og Freddy André Øvstegård om å la folk få puste på ferie

 • Innst. 52 S (2023-2024)

  Dokument 8:242 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Hans Andreas Limi om å anskaffe nye togsett til Rørosbanen

 • Innst. 51 S (2023-2024)

  Dokument 8:243 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad, Morten Wold, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen og Roy Steffensen om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk

 • Innst. 50 S (2023-2024)

  Dokument 8:244 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Himanshu Gulati om å bidra til gjenåpning av sivil flytrafikk fra Moss lufthavn, Rygge

 • Innst. 49 S (2023-2024)

  Dokument 8:15 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å fryse bistand til palestinske selvstyremyndigheter

 • Innst. 48 L (2023-2024)

  Prop. 125 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

 • Innst. 47 S (2023-2024)

  Dokument 8:254 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stine Westrum, Marie Sneve Martinussen og Tobias Drevland Lund om en strandsone for alle og styrking av allemannsretten

 • Innst. 46 S (2023-2024)

  Dokument 8:256 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Himanshu Gulati og Terje Halleland om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi

 • Innst. 45 S (2023-2024)

  Dokument 8:266 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Sveinung Rotevatn om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

 • Innst. 44 S (2023-2024)

  Dokument 8:265 S (2022–2023)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om forurensningsfri fotballglede

 • Innst. 43 S (2023-2024)

  Dokument 8:16 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å liste Hamas som terrororganisasjon

 • Innst. 42 S (2023-2024)

  Dokument 8:229 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ove Trellevik, Olve Grotle, Alfred Jens Bjørlo, Mathilde Tybring-Gjedde, Svein Harberg og Kjell Ingolf Ropstad om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur

 • Innst. 41 S (2023-2024)

  Prop. 141 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans»)

 • Innst. 40 S (2023-2024)

  Meld. St. 29 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2022

 • Innst. 39 L (2023-2024)

  Stortingsvedtak 855 (2022–2023), jf. Innst. 499 S (2022–2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avvikling av ordningen med pendlerdiett og ordningen med feriepenger for avtroppende representanter)

 • Innst. 38 L (2023-2024)

  Prop. 107 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimaloven (klimamålet for 2030)

 • Innst. 37 L (2023-2024)

  Prop. 120 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

 • Innst. 36 S (2023-2024)

  Innstilling frå Stortingets presidentskap om gjenoppnemning av Stortingets ombod for kontroll med forvaltninga

 • Innst. 35 S (2023-2024)

  Dokument 8:139 S (2022–2023), Dokument 8:177 S (2022–2023) og Dokument 8:183 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om tre representantforslag om vann og avløp

 • Innst. 34 S (2023-2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2019

 • Innst. 33 L (2023-2024)

  Prop. 134 L (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

 • Innst. 32 L (2023-2024)

  Prop. 133 L (2022–2023)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

 • Innst. 31 S (2023-2024)

  Dokument 8:253 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Terje Halleland, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Dagfinn Henrik Olsen, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati om styrket suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på Svalbard

 • Innst. 30 S (2023-2024)

  Meld. St. 21 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2022, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

 • Innst. 29 L (2023-2024)

  Prop. 122 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

 • Innst. 28 S (2023-2024)

  Dokument 8:241 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om en mer motiverende videregående skole

 • Innst. 27 S (2023-2024)

  Dokument 8:240 S (2022–2023)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen og Gisle Meininger Saudland om et mer fleksibelt uføresystem

 • Innst. 26 S (2023-2024)

  Dokument 8:237 S (2022–2023)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Hege Bae Nyholt om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon

 • Innst. 25 S (2023-2024)

  Dokument 8:227 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Sveinung Rotevatn om at alle barn skal få tilbud om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon

 • Innst. 24 S (2023-2024)

  Dokument 8:238 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati, Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde om å nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe med mål om å etablere en økonomisk opptrappingsplan for Forsvaret

 • Innst. 23 S (2023-2024)

  Dokument 8:233 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Ola Elvestuen om å inngå rammeavtale om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med EU

 • Innst. 22 S (2023-2024)

  Dokument 8:225 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland, Ola Elvestuen og Alfred Jens Bjørlo om en frihetsfremmende handelspolitikk

 • Innst. 20 S (2023-2024)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

 • Innst. 16 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

 • Innst. 15 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Energidepartementet (rammeområde 7)

 • Innst. 14 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

 • Innst. 13 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Samferdselsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 17)

 • Innst. 12 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

 • Innst. 11 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

 • Innst. 10 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14) – BERIKTIGET

 • Innst. 9 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 1 og Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13) – BERIKTIGET

 • Innst. 8 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

 • Innst. 7 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

 • Innst. 6 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5) – BERIKTIGET

 • Innst. 5 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024), Prop. 1 LS (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland – BERIKTIGET

 • Innst. 4 L (2023-2024)

  Prop. 1 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2024 – lovsaker

 • Innst. 3 S (2023-2024)

  Prop. 1 LS (2023–2024), Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter og avgifter 2024

 • Innst. 2 S (2023-2024)

  Meld. St. 1 (2023–2024), Prop. 1 S (2023–2024), Prop. 1 S Tillegg 1 (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2024 og forslaget til statsbudsjett for 2024

 • Innst. 1 S (2023-2024)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2024

: