Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedrørende rammeområde 21 (eksportgarantier mv.), enkelte kapitler under Nærings- og handels­departementet, rammeområde 22 (finansadministrasjon), enkelte kapitler under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til eller fra Statens petroleumsfond

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2001

Siv Jensen

leder og ordf. for forslag til vedtak V og VI utenfor rammeområdene

Ranveig Frøiland

ordf. for kap. 101, 161, 281, 286, 287, 334, 552, 935, 1020, 1023, 1544, 1725, 2410, 2412, 2420, 2422, 2426, 3101, 3571, 3950, 3961, 4350, 4634, 4725, 4860, 5310, 5312, 5320, 5322, 5326, 5341, 5350, 5351, 5491 og 5603

Gjermund Hagesæter

ordf. for kap. 1650 og 1651

Heidi Larssen

ordf. for kap. 1602, 4602 og 5605 samt forslag til vedtak VII under rammeområde 22

Morten Lund

ordf. for kap. 1632 og 1635

Audun Bjørlo Lysbakken

ordf. for kap. 1618, 1634 og 4618

Per Erik Monsen

ordf. for kap. 571 og 572 samt forslag til vedtak III og IV utenfor rammeområdene

Torstein Rudihagen

ordf. for kap. 1670 samt forslag til vedtak II under rammeområde 22

Heidi Grande Røys

ordf. for kap. 1610 og 4610 samt forslag til vedtak III under rammeområde 22

May Britt Vihovde

ordf. for kap. 1620, 1637 og 4620 samt forslag til vedtak IV, V og VI under rammeområde 22

Ingebrigt S. Sørfonn

sekretær og ordf. for kap. 934, 954, 1600, 1630, 2460, 5460 og 5999 samt forslag til vedtak II og III under rammeområde 21, og til vedtak II og VII utenfor rammeområdene